Aptahem stärker sitt vetenskapliga råd med internationellt erkända och välmeriterade experter inför kliniska studier

Aptahem kan idag tillkännage rekryteringen av två mycket erfarna och internationellt erkända experter till bolagets vetenskapliga råd, detta i form av Hans Peter Schwarz och Mats Eriksson. Hans Peter Schwarz, MD, Professor har tidigare axlat tunga positioner inom industrin där han bland annat varit styrelsemedlem i Baxter AG, medlem i ledningsgruppen för Baxter/Baxalta och allra senast styrelsemedlem hos Baxalta/Shire. Docent Mats Eriksson har tidigare varit överläkare på avdelningen för Anestesi & Intensivvård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och varit en mycket eftertraktad rådgivare till läkemedelsindustrin och en uppskattad ’keynote speaker’ på internationella konferenser. Professor Schwarz och Docent Eriksson kommer tillträda rollerna som Senior Advisors i Aptahems Vetenskapliga Råd där de kommer att tillföra expertis inom områdena sepsis, koagulation, akutsjukvård samt industriell läkemedelsutveckling, inför bolagets kliniska program och partneringarbete.

Parallellt med det prekliniska utvecklingsarbetet har Aptahem under hösten utfört ett arbete med att stärka bolagets kliniska och affärmässiga kompetens genom identifiering samt rekrytering av världsledande experter till bolagets vetenskapliga råd. Projektet har nu framgångsrikt resulterat i rekryteringen av två internationellt erkända och välmeriterade experter; Hans Peter Schwarz och Mats Eriksson.

Den första av bolagets nyrekryterade Senior Advisors är professorn och läkaren Hans Peter Schwarz som har en mycket gedigen erfarenhet från att ta lovande prekliniska kandidater genom den kliniska utvecklingsprocessen hela vägen fram till marknadsgodkännande inom indikationer så som hemofili, trombosis, immunologi, och neurologi. Han har bland annat varit delaktig i ett flertal framgångsrika marknadsgodkännande och introduktioner där kandidaterna ADYNOVATE, CUVITRU och HyQvia kan inräknas.  Professor Schwarz har även haft en mångårig forskningskarriär som resulterat i mer än 75 godkända patentansökningar, 360 vetenskapliga abstracts samt över 230 stycken expertgranskade (peer review på engelska) publikationer. Inom industrin har han tidigare axlat rollen som Vice President för den kliniska utvecklingen inom immunologi vid läkemedelmedelsbolaget Baxter/Baxalta. Där var han bland annat delaktig i processen att ta fram den första rekombinanta behandlingen för vuxna som påverkas av Von Willebrands sjukdom, kandidaten VONVENDI. Dessförinnan bar han det globala ansvaret att leda över 200 specialister verksamma på fyra platser världen över, med en budget som överskred 100 miljoner dollar, som Vice President för den bioterapeutiska avdelningen vid Baxter BioScience. Komplimenterande till hans meriterade kliniska och affärsmässiga bakgrund är att han även lett ett flertal FDA Advisory committees, som har målsättningen att stödja den amerikanska myndigheten vid läkemedelsutvärderingar.

"Aptahem drug candidate Apta-1 is based on an intriguing concept derived from protozoan pathophysiological reactions which is protected by patents and provides a new and innovative concept for addressing a huge unmet clinical need.", säger Professor Schwarz 

Professor Schwarz är en industrijätte utan dess like, och har mycket övertygande väglett ett flertal lovande kandidater genom den kliniska processen och sedan hela vägen fram till marknadsgodkännande. Den regulatoriska erfarenhet som Professor Schwarz besitter samt hans betydande affärsnätverk kommer helt i rätt utvecklingsläge för Aptahem. Att Professor Schwarz har fått upp ögonen för Apta-1 och dess verkningsmekanism anser jag som talande för kandidatens potential”, säger Mikael Lindstam, VD för Aptahem.

Den andra av bolagets nyrekryterade Senior Advisors är Docent Mats Eriksson som har en mångårig och gedigen forsknings- och föreläsningserfarenhet inom bland annat sepsis, inflammation och koagulation. Där har hans forskningsarbete resulterat i mer än 60 expertgranskade (peer review) artiklar samt över 70 stycken ytterligare relevanta vetenskapliga publikationer. Docent Eriksson har även egenskap av Vice President Research & Clinical Development och Medical Chief vid Orexo AB ansvarat fas I och fas 2 kliniska prövningar. I rollen som Global Medical Monitor var han även delaktig i startfasen för en världsomspännande fas III prövning. I den medicinska yrkesrollen har Docent Eriksson varit anestesi- och intensivvårdsläkare i 20 år, varav ungefär 15 år av dessa innebar ansvar som överläkare eller klinikchef. Han varit  verksam inom Läkemedelsverkets expertkommitté där han tillsammans med andra specialister utarbetat nya riktlinjer för behandling med antikoagulantia. Docent Eriksson är även en uppskattad talare vid internationella konferenser.

 ”Sepsis, i vardagligt tal ”blodförgiftning”, är i ett globalt perspektiv, en av de vanligaste dödsorsakerna och därför ett oerhört angeläget forskningsområde. Då specifik behandling av sepsis än så länge saknas, har Aptahem potential för ett unikt genombrott i behandling av sepsis. Aptahems studier har visat positiva och intressanta resultat och jag ser med spänning fram emot att delta i samarbetet runt företagets terapeutiska arsenal och möjligheten att på sikt medverka till att rädda liv”, säger Docent Eriksson.

"Docent Eriksson besitter tillsammans med stor klinisk erfarenhet en unik insikt i behandlingssituationen av patienter inom vårt terapiområde. Med en mycket meriterande bakgrund inom klinisk verksamhet, forskning och med erfarenheter som rådgivare inom läkemedelsindustrin kommer hans kompetens mycket väl till pass när Aptahem nu växlar upp för att ta läkemedelskandidaten Apta-1 till klinik i människa", säger Mikael Lindstam, VD för Aptahem.

Aptahem och det vetenskapliga rådet vill även passa på att tacka Docent Bengt-Åke Henriksson, som beklagligen har varit tvungen att avsäga sitt uppdrag på grund av familjeskäl, för hans värdefulla input till design av djurstudier liksom till utvecklandet av den kliniska målbilden för Aptahems projekt.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com 

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners. 

Taggar:

Om oss

Aptahem AB utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

Prenumerera

Dokument & länkar