Marknadsmeddelande 243/18 – Sista dag för handel med teckningsoption serie TO 3 i Aptahem AB

Sista dag för handel med bolagets teckningsoption, APTA TO 3, är den 24 oktober 2018.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: APTA TO 3  
ISIN-kod: SE0010270736
Orderboks-ID: 425J
CFI: RMXXXX
FISN: APTAHEM/OPT RTS 20181026
Sista handelsdag: 24 oktober 2018

Stockholm den 19 oktober 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Aptahem AB utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.