Aqeri Holding AB (publ) Halvårskommuniké 2016-06-30

  • DISTRIBUTÖRSAVTAL TECKNAT FÖR DEN AMERIKANSKA MARKNADEN
  • UTVECKLINGSKONTRAKT BÅDE MED INDISK OCH AMERIKANSK FÖRSVARSKONCERN
  • LANSERING AV MIKRODATOR SOM FÖRSTA PRODUKT I NY MIKROSERIE

Januari - juni:

  • Nettoomsättningen uppgick till 20,3 (19,5) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,3 (-4,5) MSEK
  • Resultat efter skatt var -3,8 (-4,6) MSEK eller -0,30 (-0,37) kronor per aktie
  • Rörelsens kassaflöde var -4,5 (-4,4) MSEK eller -0,35 (-0,36) kronor per aktie

Efter periodens slut:

  • Utökning av säljkåren

Halvårskommunikén i sin helhet för nedladdning (pdf) bifogat.

Spånga den 22 augusti 2016,

Styrelsen 

Denna information är sådan information som Aqeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2016 kl. 9.00
 CET.

Om oss

Aqeri är ett av Sveriges ledande företag inom robust dator- och kommunikationsteknik för applikationer inom våra fyra verksamhetsområden: försvar, industri, fordon och samhällssäkerhet. Baserat på COTS komponenter utvecklar vi ruggad dator- och kommunikationsutrustning för de mest extrema miljöerna och där 24/7-funktionalitet är ett absolut krav. Våra kunder kräver ofta skräddarsydda lösningar med specifikationer som är unika för just deras verksamhet. Med vår kunskap och över 25 års erfarenhet från branschen hjälper vi kunden att välja rätt system för rätt miljö. Vi har inte bara en lång meritlista när det gäller nära samarbete med våra kunder i den här typen av utvecklingsprocesser utan kan dessutom anpassa våra standardprodukter så att de uppfyller specifika kundbehov. Det garanterar en kostnadseffektiv lösning även för små produktserier. I dagens utbud av high-tech datorer och kommunikationsutrustning fokuseras det en hel del på de allra senaste finesserna och innovationerna. Hos oss hamnar dessa nästan dagliga utvecklingar i bakgrunden till behovet av hållbar kvalitet, varaktig prestanda och garanterad tillgång. För denna typ av långsiktighet krävs ett nära samarbete med ledande komponentleverantörer så att serieleveranser kan säkras. Vi har också det förråd av reservdelar som krävs för att trygga kundens långsiktiga investering. För att upprätthålla alla aspekter av Aqeris höga kvalitetsnivåer krävs en sund ekonomisk grund att stå på. Vi är för närvarande noterade på First North, som drivs av Nasdaq OMX, och vi expanderar stadigt. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008. ISO certifikat

Dokument & länkar