Både jobben och arbetslösheten ökar

Utvecklingen på Blekinges arbetsmarknad i maj bekräftar den prognos som presenterades i veckan, Något fler lediga jobb och fler som får arbete, samtidigt som arbetslösheten ökar.  Flest nya platser jämfört med för ett år sedan var det inom Vård och omsorg, handeln samt offentlig förvaltning. 1 063 personer fick någon form av arbete i maj, varav 284 ungdomar mellan 18 och 24 år.

– Trots den höga arbetslösheten får många arbete och det är viktigt att poängetera när läget är så tufft som i Blekinge, säger Carina Hubertsson, chef på Arbetsförmedlingen Karlshamn Olofström Sölvesborg och Bromölla

– Ett semestervikariat kan till exempel leda till fortsatt anställning eller till kontakt med andra arbetsgivare.

De lediga platserna har blivit fler

I maj anmäldes 832 lediga platser i länet, vilket är 224 fler än i maj för ett år och en ökning med 37 procent. Platserna ökar kraftigt inom Vård och omsorg jämfört med samma period i fjol. Fler platser anmäls också av Handeln samt Offentlig förvaltning som är en sektor som b.la. inkluderar försvaret. Något färre platser anmäls från industrin samt Finansiell verksamhet och företagstjänster.

Fler fick jobb i maj

Av samtliga som var inskrivna vid länets Arbetsförmedlingar fick 1 063 personer arbete i maj, vilket är 235 fler jämfört med i fjor. 284 var ungdomar mellan 18 och 24 år, vilket är en ökning med 56.

Arbetslösheten fortsätter att öka

I slutet av maj var 7 989 personer utan arbete, jämfört med 7 756 för ett år sedan. Det är en ökning med 233 personer eller 3 procent. I förhållande till den registerbaserade arbetskraften var 10,8 procent arbetslösa. För hela riket ökade antalet arbetslösa jämfört med året innan med 0,2 procent och arbetslösheten var 8,1 procent av den registerbaserade arbetskraften.

I maj varslades 28 personer om uppsägning.

Antalet arbetslösa ungdomar ökar långsamt – studenter kan få tips

I slutet av maj i år var 2 164 ungdomar mellan 18 och 24 år inskrivna som arbetslösa, vilket motsvarar 25,2 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det är 24 fler personer (1,1 procent), jämfört med samma månad i fjol. Blekinge har fortsatt högst ungdomsarbetslöshet i Sverige. I riket som helhet minskar ungdomsarbetslösheten och uppgick till 15,5 procent vid slutet av maj månad.

– För ungdomar är det viktigt att få det första jobbet och vi vill gärna att de som tar studenten skriver in sig om de inte redan har jobb så vi tidigt kan informera om lediga jobb i Sverige och utomlands, hjälpa till med cv och andra tips, säger NadaMladenovic, chef Arbetsförmedlingen Karlskrona Ronneby.

– För ungdomar som varit arbetslösa en längre tid finns möjlighet att söka Försvarsaktens förberedande grundläggande utbildning (FMU). Den 17 juni har vi informationsmöte för ungdomar som anmält sitt intresse, avslutar NadaMladenovic

Informationsmöte måndag den 17 juni klockan 10 på Arbetsförmedlingen i Karlskrona om Försvarsmaktens Förberedande grundläggande utbildning (FMU). För att söka ska man vara svensk medborgare e (dubbelt medborskap godkänns), ha fyllt 18 år, ha bakgrund utanför EU och vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Läs mer i Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län maj 2013

För kommentarer: NadaMladenovic, chef   Arbetsförmedlingen Karlskrona Ronneby    010-486 72 81
Carina Hubertsson, chef Arbetsförmedlingen Karlshamn  Olofström Sölvesborg Bromölla 010-486 44 78
För information: Josef Lannemyr, utredare 010-487 67   20
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari,  010-486 9720