Fler får jobb i Blekinge nästa år, men fortsatt stor brist på arbetskraft inom många branscher

Idag presenterades Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för Blekinge 2014 och 2015. Efter en trevande start tar sysselsättningen fart i slutet av 2015. Blekinges företagare är rejält optimistiska inför framtiden, framför allt inom den privata tjänstesekton. Vård- och omsorg och företagstjänster fortsätter som jobbmotorer nästa år, men även branscherna informations- och kommunikationsteknik, hotell och restaurang samt bygg räknar med stark sysselsättningsökning.

Länets strukturella problem med många arbetssökande som har svårt att konkurrera om jobben parallellt med brist på arbetskraft inom många branscher kvarstår. Här krävs långsiktiga insatser som involverar många aktörer för att hitta lösningar.

– Det är tydligt att arbetsgivarna behöver personal vilket är positivt, men problemet med att hitta personer med den kompetens som krävs blir också mer uppenbart, säger Nada Mladenovic, chef Arbetsförmedlingen Karlskrona Ronneby.

– För ungdomar är det en signal om branscher med goda jobbchanser när man ska välja utbildning, men vi måste också försöka lösa det akuta behovet, menar Nada Mladenovic.

Arbetskraften ökar i år och 2015

I år ökar arbetskraften med 320 personer och 2015 med 440 personer. Ökningen beror fortfarande främst på att många kommer ut från högskola och universitet, att fler söker sig till arbetskraften när arbetsmarknaden blir bättre och invandringen.

Arbetslösheten fortsätter minska

Blekinge har haft en hög arbetslöshet sedan finanskrisen 2007. I slutet av 2014 väntas 8 200 personer, eller 11,1 procent av arbetskraften, vara arbetslös. Under 2015 fortsätter minskningen till 7 950 personer eller 10,7 procent vid fjärde kvartalet. Att arbetslösheten inte minskar mer trots att fler får arbete beror på att arbetskraften samtidigt ökar ganska kraftigt.

Färre ungdomar gör att ungdomsarbetslösheten minskar

Blekinge har länge haft landets högsta ungdomsarbetslöshet trots att den minskar rejält i år. Prognosen pekar på en kraftigare minskning nästa år. Det beror framför allt på att det finns färre ungdomar i åldern 18-24 år, men också på att sysselsättningen i länet väntas öka. De olika kraftfulla satsningar som gjorts i Blekinge har också haft positiv effekt på ungdomsarbetslösheten.

– Trots den höga arbetslösheten ser vi att väldigt många ungdomar får arbete och det är vanligt att man växlar mellan kortare jobb, studier och arbetslöshet under några år, säger Carina Hubertsson, chef Arbetsförmedlingen Karlshamn Olofström Sölvesborg Bromölla

– Ungdomarna är ingen homogen grupp, utan många löser sin situation genom att satsa på utbildning, medan andra som är arbetslösa längre tider behöver betydligt mer stöd, avslutar Carina Hubertsson.

Sammanfattning

 • 2014 ökar sysselsättningen med 600 personer 2014 (+ 0,9 %) och 2015 med 600 personer (+ 0,9 %)
 • Sysselsättningen inom industrin och utbildningssektorn ökar under 2015 efter minskningar 201Vård- och omsorg och företagstjänster fortsätter som jobbmotor nästa år
 • Även stark sysselsättningstillväxt inom informations- och kommunikationsteknik, hotell och restaurang samt bygg Arbetskraften ökar både 2014 och framför allt 2015
 • Arbetslösheten fortsätter minska till 11,1 procent av arbetskraften i slutet av 2014 och till 10,7 procent vid slutet av 2015.
 • Fortsatt brist på personer med högre utbildning och särskilda yrkeskompetenser, t.ex. inom industri, vård om omsorg samt bygg. Bristen hämmar länets sysselsättningstillväxt.
 • Personer som behöver extra mycket stöd ökar och är i klar majoritet bland de arbetssökande.
 • Ungdomsarbetslösheten väntas fortsätta minska kraftigare, men från mycket höga nivåer.

Prognosen visar tydligt att Blekinges arbetsmarknad står inför tre stora utmaningar

 • Att stärka arbetslösa som har en särskilt svag ställning på arbetsmarknaden.
 • Ungdomsarbetslösheten
 •  Kompetensförsörjningen

Fakta:
I Blekinge län ingick 334 arbetsställen inom det privat näringslivet. För offentlig verksamhet är undersökningen heltäckande inom kommuner och landsting. Dessutom görs intervjuer med ett urval av statliga arbetsställen. I hela undersökningen ingick 392 arbetsställen och svarsfrekvensen blev 90,3 procent.

Brist- och överskottsyrken
Nedan listas ett urval av yrken som bedöms vara förknippade med en brist- respektive över-skottssituation i Blekinge under 2015. Fet stil= där brist/överskottssituationen är mer påtaglig. Det finns bristyrken inom samtliga övergripande näringar, som exempelvis industri, bygg och privata tjänster.

Bristyrken

 • Byggyrken (VVS, plåt, murare, m fl)
 • Civilingenjörer (bygg, maskin, m fl)
 • Gymnasielärare (yrke, natur, matte)
 • Kockar
 • Lastbilsmekaniker
 • Läkare
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Sjuksköterskor (akut, operation, röntgen, m fl)
 • Svetsare
 • Specialpedagoger

Överskottsyrken

 • Administratörer och sekreterare
 • Banktjänstemän
 • Barnskötare
 • Frisörer
 • Ekonomiassistenter
 • Försäljare (dagligvaror, fackhandel)
 • Köks- och restaurangbiträden
 • Truckförare
 • Vaktmästare
 • Vårdbiträden

För kommentarer:
Nada Mladenovic, chef Arbetsförmedlingen Karlskrona Ronneby 010-486  72 81
Carina Hubertsson, chef Arbetsförmedlingen Karlshamn Olofström   Sölvesborg Bromölla 010-486 44 78
För information: Victor Tanaka, utredare 010-487 67 09
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720
Lars Ericsson  010-486 27 43

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.