Fortsatt avvaktande på Blekinges arbetsmarknad

Även i maj präglades Blekinges arbetsmarknad av en osäkerhet. Jämfört med för ett år sedan fick färre arbete och arbetslösheten ökade något. Däremot fortsätter ungdomsarbetslösheten att minska. Prognosen som presenterades förra veckan pekar på att sysselsättningen tar fart under hösten.

– Det är positivt att ungdomsarbetslösheten fortsätter minska, säger David Fridlund. chef Arbetsförmedlingen i Blekinge.

– Studenter som inte har fått sommarjobb är förstås välkomna att skriva in sig- det kan finnas chans fortfarande, påpekar han.

840[1] av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge fick arbete i maj, vilket är 120 personer färre jämfört med motsvarande månad för ett år sedan.

Lägst arbetslöshet i Sölvesborgs kommun

I slutet av maj var 7 530 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är 228 fler än för ett år sedan och motsvarar 10,3 procent av arbetskraften.

Ronneby kommun har högst arbetslöshet och lägst har Sölvesborg.

 • 9,7 procent i Karlshamn (+72 personer jämfört med maj 2014)
 • 9,4 procent i Karlskrona (-57 personer)
 • 12,4 procent i Olofström (+ 43 personer)
 • 13,0 procent i Ronneby (+172 personer)
 • 9,0 procent i Sölvesborg (-2 personer)

Ungdomsarbetslösheten fortsätter minska

I maj var 1 800 Blekingebor i åldern 18-24 år utan arbete, vilket är 100 färre än för ett år sedan och motsvarar 21,9 procent av arbetskraften. Arbetslösheten bland ungdomar fortsätter minska, även om det går lite långsammare nu. Ungdomsarbetslösheten i Sölvesborg och Olofström, visar en positiv utveckling. I Sölvesborg ligger ungdomsarbetslösheten under länsgenomsnittet (21,2 procent jämfört med 21,9 procent).

Lediga platser ökar

I maj anmälde länets arbetsgivare 979 lediga platser, vilket är 350 fler än för ett år sedan. Även i maj sökte arbetsgivarna efter sommarpersonal och en stor del av platserna finns inom vården.

23 personer varslade

Under maj varslades 23 personer om uppsägning i Blekinge. De senaste tolv månaderna har i genomsnitt knappt 39 personer varslats per månad, vilket är klart lägre än genomsnittet 2013 med 84 personer och 117 år 2012.

Kort om maj månad 2015, Blekinge län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2014.)

 • 10,3 procent var inskrivna som arbetslösa (10,0 %) *
 • 21,9 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (23,1%) **
 • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 7 529 personer (7 301)
 • 837 personer fick arbete (956)
 • 321 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (265)
 • 979 nya lediga platser anmäldes (628)
 • 23 personer varslades om uppsägning (8)

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24

Månadsstatistiken för juni publiceras enbart som rikspressmeddelande 9 juli

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning


[1] Siffrorna i denna text är avrundade till närmaste tio- eller femtiotal.

För kommentarer:  
Nicklas Jeppsson, sektionschef Arbetsförmedlingen i Karlskrona Ronneby, 010-487 40 20
Sara B Jacobsson, sektionschef Arbetsförmedlingen i Karlshamn Olofström Sölvesborg, 010-4861342
För information: Victor Tanaka, analytiker, 010-487 67 09
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720