Kort om arbetsmarknaden i Blekinge i november

Kort om arbetsmarknaden för Blekinge län, november 2017 

Inom parentes anges motsvarande siffror för november 2016.
Andelen (%) inskrivna arbetslösa har den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som bas. För ungdomar är basen motsvarande men i åldern 18-24 år.

Faktiska värden har i regel avrundats.  
  

  • 10,1  procent* var inskrivna som arbetslösa  (10,3 %), sammanlagt 7 500  personer  (7 500), varav 1 630 inom Etableringen  (1 740)
  • 17,6  procent* av ungdomarna var inskrivna som arbetslösa (19,9 %), sammanlagt  1 420  personer (1 630) varav 311 inom Etableringen (312)
  • 3 230  personer var öppet arbetslösa (3 270), varav 880 inom Etableringen (1040)
  • 4 250 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 250), varav 750 inom Etableringen (710)   
  • 392  personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa  (472), varav 30 inom Etableringen (129)   
  • 592  personer fick arbete (472), varav 30 inom Etableringen (24)   
  • 37 personer varslades om uppsägning (65)  

* av arbetskraften
 

Mer information:Victor Tanaka, analytiker, Arbetsförmedlingen, 010-487 67 09

Presskontakt:Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.