Lägsta arbetslösheten på åtta år i Karlskrona, Olofström och Sölvesborg

Blekinges arbetslöshet fortsätter minska, även om minskningstakten är klart lägre än september förra året.  Sölvesborg, Olofström och Karlskrona har fortsatt det lägsta antalet arbetslösa sedan årsskiftet 2008/2009.  Mellan könen syns skillnad där männens arbetsmarknad blivit bättre, medan arbetslösheten bland kvinnor ökat sedan maj. Detta beror bland annat på att efterfrågan inom offentliga tjänster minskat.  

 

– Eftersom arbetsmarknaden fortfarande är traditionell påverkar lägre efterfrågan inom offentliga tjänster kvinnornas arbetslöshet, även om det finns fler anledningar säger David Fridlund, chef på Arbetsförmedlingen i Blekinge.

– Att tänka otraditionellt när det gäller yrkesval och rekrytering ökar både möjligheten att få arbete och att hitta rätt kompetens, menar David Fridlund.

I september fick 665 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge arbete, vilket är en svag minskning (-3 procent) jämfört med för ett år sedan.

Stabil minskning av länets arbetslöshet
7 200 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet av september vilket är en minskning med 234 personer och motsvarar 9,8 procent av arbetskraften. 1 680 personer av dessa var inskrivna som arbetslösa i etableringsuppdraget. Även i september minskade antalet arbetslösa personer rejält i Olofström och Sölvesborg, men ökade i Ronneby och Karlshamn.

Den relativa arbetslösheten i september för länets kommuner och förändringen i antal:

• 9,7 procent i Karlshamn (+ 43 personer jämfört med september 2016)

• 8,4 procent i Karlskrona (- 110 personer)

• 10,3 procent i Olofström (- 107 personer)

• 13,8 procent i Ronneby (+ 36 personer)

• 8,1 procent i Sölvesborg (- 96 personer)

I september registrerades 57 fler personer i etableringen, vilket är ungefär samma nivå som de senaste månaderna.

Arbetslösheten bland ungdomar har minskat 4 år i rad
I september var 1 400 personer i åldern 18-24 år utan arbete, vilket är 274 färre än för ett år sedan och motsvarar 17,4 procent av arbetskraften. Länets ungdomsarbetslöshet har därmed minskat fyra år i rad, och minskningen var även i september klart större än för riket. Trots detta hade Blekinge landets högsta ungdomsarbetslöshet, marginellt högre än Gävleborg (17,1 %),

– Utbildning är den säkraste ingången till arbetsmarknaden. I veckan är det hög tid att söka till högskolan och många bristyrken inom till exempel vård, it och teknisk inriktning kräver en högre utbildning, säger David Fridlund.

I september anmäldes 950 lediga platser, vilket är färre (-127), jämfört med för ett år sedan. Därmed fortsätter trenden sedan halvårsskiftet 2016 med svagare inflöde av nyanmälda platser, men annonseringen är fortfarande på en hög nivå. Framförallt har antalet platser inom den offentligt finansierade tjänstesektorn minskat de senaste månaderna, medan de ökat inom verkstadsindustrin, hotell- och restaurangbranschen samt it- och byggsektorn.

140 personer varslades om uppsägning, vilket är den högsta siffran sen februari 2014.

Kort om arbetsmarknaden för Blekinge län september
Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2016.

 • 9,8 procent var inskrivna som arbetslösa (10,1 %), sammanlagt 7 200 personer (7 400), varav 1 680 inom Etableringen (1 660)
 • 17,4  procent av ungdomarna var inskrivna som arbetslösa (20,3 %), sammanlagt 1 400 personer (1 670), varav 324 inom Etableringen (273)
 • 3 270 personer var öppet arbetslösa (3 340), varav 965 inom Etableringen (1 040)
 • 3 910 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 080), varav 710 inom Etableringen (620)
 • 390 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (485), varav 40 inom Etableringen (139)
 • 765 personer fick arbete (790), varav 30 inom Etableringen (26)
 • 140 personer varslades om uppsägning (57)          

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för oktober publiceras 13 november kl. 8:00

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: David Fridlund, chef Arbetsförmedlingen Blekinge 010-488 17 09
För information: Victor Tanaka, analytiker, 010-487 67 09
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, pressansvarig, 010-486 97 20

 

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

 • Arbetsförmedlingen Blekinge
 • Lena Lithner Soutkari

  Regional press- och informationsansvarig


  010-486 9720