Tusentals intervjuer med landets arbetsgivare de närmaste veckorna

Arbetsförmedlingens prognoser bygger på cirka 15 000 arbetsgivares bedömningar. Den här veckan går startskottet för prognosarbetet. I Blekinge län kommer cirka 400 arbetsgivare att intervjuas.

– Genom prognosintervjuerna kan vi kontinuerligt följa utvecklingen på Blekinges arbetsmarknad, säger VictorTanaka, analytiker.

De närmaste veckorna intervjuar arbetsförmedlare i hela landet tusentals arbetsgivare inom både privat näringsliv och offentlig sektor. Resultatet av intervjuerna ligger till grund för den arbetsmarknadsprognos som presenteras den 8 juni. Men intervjuerna ger också värdefullt underlag för att bedöma hur jobbmöjligheterna ser ut inom olika yrkesgrupper och branscher.

Sammanlagt har Arbetsförmedlingen kontakt med cirka 15 000 arbetsgivare i landet. De får svara på frågor om hur de ser på framtiden, hur många anställda de har och om de planerar att nyanställa.

– Blekinge har många bristyrken och prognosen ger ett viktigt underlag så vi kan styra vårt arbete mot arbetsgivarnas behov, säger David Fridlund, chef på Arbetsförmedlingen i Blekinge. 

Intervjumaterialet bearbetas av Arbetsförmedlingens analysavdelning och sammanställs i en prognos för åren 2016 och 2017. Det blir dels en övergripande prognos för hela landet, dels prognoser om framtidsutsikterna på arbetsmarknaden för varje län.

Vad frågar arbetsförmedlarna?

Intervjuerna handlar bland annat om antal anställda nu och behovet av nyrekryteringar, arbetskraftsbrist, bristyrken, löneutveckling samt arbetsgivarnas bedömning av efterfrågan på varor och tjänster.

Prognoserna presenteras två gånger varje år, nu närmast den 8 juni.

 

För kommentarer:
Nada Nedelén, verksamhetssamordnare Arbetsförmedlingen i Blekinge 010-486 72 81
Victor Tanaka, analytiker, 010-487 67 09
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010 -486 9720

Prenumerera

Dokument & länkar