Kraftig ökning av lediga jobb

Under årets fem första månader har sammanlagt nästan 2 000 fler lediga jobb anmälts till länets arbetsförmedlingar jämfört med förra året. Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska och är nu nere på 14,7 procent.

I Dalarna har andelen ungdomar utan arbete minskat varje månad sedan årets början. I maj var 14,7 procent av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år öppet arbetslösa eller deltog i program. Det är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med förra året. I riket var ungdomsarbtslösheten 15,5 procent.

I maj anmäldes 1 553 lediga jobb till länets arbetsförmedlingar. Det är 183 fler än i maj 2012. Under årets fem första månader anmäldes 9 736 lediga jobb. Det är 1 985 fler än för ett år sedan.

900 fler lediga jobb i Borlänge

Avesta ligger i topp med en ökning av lediga jobb hittills i år på 81 procent jämfört med förra året. Därefter kommer Orsa med en ökning på 76 procent. Mest anmärkningsvärt är Borlänges ökning med 53 procent och nästan 900 fler lediga jobb än samma period förra året.

–Den stora ökningen av lediga jobb beror inte på fler sommarjobb. Dessa har ökat med endast 4 procent i länet. Ökningen beror till stor del på den pågående generationsväxlingen. Vi ser samma utveckling i andra regioner som liksom Dalarna har stora behov av ersättningsrekryteringar, som Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län, säger utredare Jan Sundqvist.

Flest lediga jobb inom vård och omsorg

Den bransch där de lediga jobben ökat mest hittills i år är information och kommunikation. Där är ökningen 74 procent. Antalet är visserligen inte så stort, endast 191 lediga jobb och 31 sommarjobb. Räknat i antal har lediga jobb inom vård och omsorg ökat mest. Hittills i år har det anmälts 3 222 lediga jobb inom vård och omsorg. Det är 1 545 fler än samma period förra året. Utöver dessa har 1 358 sommarjobb anmälts i branschen i år. Inom industri och byggverksamhet har de lediga jobben däremot minskat med 87 respektive 31 procent.

– Det var väntat på grund av den tuffa vinter dessa branscher haft, säger utredare Jan Sundqvist.

De branscher inom privata tjänster där antalet lediga jobb ökat mest är också de där arbetsgivarna uppger att de haft svårt att hitta personal under de senaste sex månaderna.

– Det är uppenbarligen så att det inte längre är så lätt att hitta sökande med lämplig kompetens via egna kontakter, utan arbetsgivarna letar i allt större utsträckning nya medarbetare genom Arbetsförmedlingen, konstaterar sektionschef Marie Örjes.

Kort om maj
Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

7,2 procent av den registerbaserade arbetskraften 16 - 64 år var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (7,2)*, sammanlagt 9 578 personer (9 550)
2 360 personer fick arbete (2 098)
1 553 nya lediga jobb anmäldes (1 370)
52 personer varslades om uppsägning (99)
4 900 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (4 957)
4 678 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 593)
*3,7 (3,7) procent av den registerbaserade arbetskraften 16 - 64 år var öppet arbetslösa och 3,5 (3,5) procent deltog i program med aktivitetsstöd

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.

Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa - alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku

Arbetsmarknadsstatistik för juli publiceras 9 augusti klockan 8.

För kommentarer:
Marie Örjes, sektionschef, 010-486 82 06

För information:
Jan Sundqvist, utredare, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Taggar: