Rekordlåg arbetslöshet i Gagnef

Arbetslösheten i Dalarna är nu nere på 6,7 procent. Det är den lägsta nivån i maj på sex år. Gagnefs kommun har länets lägsta arbetslöshet med 4,2 procent.

Dalarna har fortfarande rikets femte lägsta arbetslöshet med 6,7 procent av arbetskraften. Förra året var andelen 7,2 procent. Arbetslösheten i maj är den lägsta nivån för en majmånad på sex år i Dalarna. Inte sedan maj 2008 har antalet arbetslösa varit under 9 000 personer denna tid på året. Det gäller även unga arbetslösa. I maj var 1 989 ungdomar 18 - 24 år arbetslösa. Det är 13,2 procent av arbetskraften i åldersgruppen. I riket var andelen 13,7 procent.

– För första gången sedan 2008 är antalet unga arbetslösa under 2 000 i maj och trenden är fortsatt minskande, konstaterar utredare Jan Sundqvist.

Lägst arbetslöshet i Gagnef

I Gagnef var arbetslösheten 4,2 procent av arbetskraften. Det är länets lägsta arbetslöshet i maj och en nivå som vi med några undantag inte upplevt sedan början av nittiotalet.

– Den låga arbetslösheten i Gagnef beror på många faktorer. Vi har bra kunskap om de arbetssökandes kompetens och arbetsgivarnas behov, vilket gör matchningen mer träffsäker. Detta sammantaget med vårt goda samarbete med andra myndigheter och organisationer och våra väl inarbetade kontakter med arbetsgivare har bidragit till det positiva resultatet, förklarar sektionschef Linda Bernhardsson.

Låg arbetslöshet både positivt och negativt

Den låga arbetslösheten får både positiva och negativa konsekvenser för arbetsmarknaden. Det positiva är att människor får jobb och egen försörjning. Pressen på välfärdssystemen minskar och skatteintäkterna ökar. Det negativa är en hotande brist på arbetskraft inom många branscher och yrken.

– Långt ifrån alla arbetssökande har den utbildning och de kompetenser som arbetsgivarna har behov av. En del av lösningen kan vara ökad geografisk rörlighet från orter med högre arbetslöshet till orter där arbetsgivarna har svårt att hitta personal, säger arbetsförmedlingschef Peter Heidkamp.

Kort om maj 2014, Dalarnas län

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

1 913 personer fick arbete (2 360)
1 675 lediga jobb anmäldes (1 553)
8 870 personer var inskrivna som arbetslösa (9 578)
1 989 ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (2 218)
676 anmälde sig som arbetslösa (686)
186 varslades om uppsägning (57)

Andelen arbetslösa i relation till arbetskraften:
6,7 procent var arbetslösa (7,2)
13,2 procent ungdomar var arbetslösa (14,7)

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.

Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Arbetsmarknadsstatistik för juli publiceras 8 augusti klockan 8.

För kommentarer:
Peter Heidkamp, arbetsförmedlingschef, 010-486 41 16
Linda Bernhardsson, sektionschef Gagnef, Leksand, Rättvik, 010-487 52 17

För information:
Jan Sundqvist, utredare, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.