Rekordmånga lediga jobb i Dalarna

Rekordmånga lediga jobb har anmälts till länets arbetsförmedlingar att förmedla. Trots att det är fler som skriver in sig som arbetssökande i maj i år än förra året minskar arbetslösheten stadigt. Andelen öppet arbetslösa och i program är nu lägre i Dalarna än i riket, även bland ungdomarna.

Den starka konjunkturen håller i sig på arbetsmarknaden. I maj anmäldes 1 432 lediga jobb till länets arbetsförmedlingar. Det är drygt 400 fler än för ett år sedan. Under årets fem första månader har de lediga jobben som anmälts till Arbetsförmedlingen ökat med 32 procent jämfört med motsvarande period förra året, från 6 561 till 8 643. Samtidigt som det anmäls många lediga jobb är det många av jobben som fortfarande är lediga vid månadens slut. I maj var det 1 026 jobb som fortfarande var lediga vid månadens slut. Det är nästan dubbelt så många som för ett år sedan, då antalet var 538.

– Många arbetsgivare som i vanliga fall rekryterar personal via andra vägar än Arbetsförmedlingen får allt svårare att hitta rätt kompetens på det sättet och väljer nu att anmäla de lediga jobben till Arbetsförmedlingen, säger arbetsförmedlingschef Peter Heidkamp.

Kraftig minskning av arbetslösheten i Falun

Sammantaget var 5,4 procent av länets befolkning 16 - 64 år arbetslösa eller deltagare i program i slutet av maj. I riket som helhet var motsvarande siffra 5,9 procent. Falun har länets största minskning av arbetslösa och programdeltagare, från 7 procent för ett år sedan till 5,4 procent i år eller drygt 550 personer. Kommunen står för en tredjedel av hela länets minskade arbetslöshet.

Ungdomsarbetslösheten minskar

8,4 procent av länets ungdomar var arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i maj. Det kan jämföras med 8,5 procent i riket. 747 av länets ungdomar 18 - 24 år var inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Det är 232 färre än för ett år sedan.

– Att ungdomsarbetslösheten minskar och ungdomarna får jobb är ett tecken på att arbetsgivarna behöver förstärka personalen som en följd av ökad efterfrågan på produkter och tjänster. Samtidigt får även de äldre jobb då de ofta efterfrågas när företagen ersätter arbetstagare som går i pension, avslutar Peter Heidkamp.

Kort om maj

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.
5,4 procent av befolkningen 16 - 64 år var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (6,3)*, sammanlagt 9 269 personer (10 802)

2 439 personer fick arbete (2 546)
1 432 nya lediga jobb anmäldes (994)
858 anmälde sig som arbetslösa (812)
4 689 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (5 352)
4 580 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 450)
*2,7 (3,1) procent av befolkningen 16-64 år var öppet arbetslösa och 2,7 (3,2) procent deltog i program med aktivitetsstöd

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.
Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.
Arbetsmarknadsstatistik för juli publiceras den 16 augusti.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingen har ändrat benämning på begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån, SCB, som presenterar den officiella arbetslöshetsstatistiken också använder termen arbetslösa, men definierar den på ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter byter vi därför benämning. Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa blir densamma som vår tidigare definition av arbetslösa, det vill säga arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

För kommentarer: Peter Heidkamp, chef arbetsmarknadsområde Falun, 010-486 41 16
För information: Jan Sundqvist, utredare, 010-486 48 42
Presskontakt: Mariette Roxström, informatör, 010-486 90 45

 

Prenumerera

Dokument & länkar