Ungdomsarbetslösheten minskar i Dalarna

Arbetslösheten i länet minskar fortfarande i jämförelse med för ett år sedan, medan minskningen i riket har stannat upp. Fortfarande är många av länets ungdomar utan arbete, men andelen minskar. Allt färre ungdomar i länet är utan arbete under lång tid.

I mars var 17,1 procent (2 671 personer) av ung arbetskraft i länet inskrivna som öppet arbetslösa eller i program. Det är en minskning med 1,4 procentenheter på ett år. Antalet unga utan arbete är 29 fler än för ett år sedan, men eftersom antalet i arbetskraften samtidigt ökat blir andelen ändå lägre. I riket som helhet var andelen ungdomar utan arbete 17,2 procent av ung arbetskraft 18-24 år.

– Det är visserligen ett stort antal ungdomar i länet som är utan arbete, men det är viktigt att komma ihåg att omsättningen till arbete också är stor bland ungdomarna, förklarar arbetsförmedlingschef Peter Heidkamp.

– En hög ungdomsarbetslöshet är ingen fara i sig om det samtidigt är en rörelse i gruppen och ungdomarna går till jobb eller studier. De senaste fem åren har de största årsklasserna på länge lämnat gymnasiet och börjat studera eller letar jobb och det är klart att det syns också i vår statistik, fortsätter Peter Heidkamp.

En positiv trend är att gruppen av ungdomar med långa inskrivningstider på Arbetsförmedlingen minskar i Dalarna. Unga arbetssökande som varit inskrivna mer än två år har minskat med drygt fem procent på ett år.

Samtidigt är det ett problem att en så stor del av ungdomarna inte har gymnasiebehörighet. Arbetsgivarna som anmäler lediga jobb tenderar att ställa allt högre krav på kompetens och utbildning.

– I Dalarnas län har en ungdom med minst gymnasiekompetens dubbelt större möjlighet till arbete än en arbetssökande som hoppat av gymnasiet eller har ofullständigt avgångsbetyg, berättar Peter Heidkamp.

Fortsatt minskad arbetslöshet i Dalarna
I mars var 7,8 procent av länets registerbaserade arbetskraft öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. Det är en minskning med 0,4 procentenheter eller 347 personer på ett år. I hela landet var arbetslösheten 8,5 procent, vilket är samma värde som för ett år sedan.

– Sannolikt kommer vi även i Dalarna att få se en vändning mot något högre nivå på arbetslösheten, men för närvarande syns inga akuta problem på arbetsmarknaden, konstaterar utredare Jan Sundqvist.

Kort om mars
Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

7,8 procent av den registerbaserade arbetskraften 16 - 64 år var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,2)*, sammanlagt 10 517 personer (10 864)
1 559 personer fick arbete (1 747)
1 432 nya lediga jobb anmäldes (1 920)
5 747 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (5 764)
4 770 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 100)
*4,3 (4,4) procent av den registerbaserade arbetskraften 16 - 64 år var öppet arbetslösa och 3,6 (3,9) procent deltog i program med aktivitetsstöd

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.

Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.

Arbetsmarknadsstatistik för april publiceras den 11 maj kl 8.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa – de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.
Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

För kommentarer:
Peter Heidkamp, chef arbetsmarknadsområde Falun, 010-486 41 16

För information:
Jan Sundqvist, utredare, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Dalarna