Fler lediga platser att söka, fler fick arbete och färre nyinskrivna arbetslösa – men förändringen kan vara kortvarig

Maj månads siffror över utvecklingen på arbetsmarknaden i Gävleborgs län ser positiv ut. Jämfört med samma månad i fjol är det 277 fler som har fått arbete, 330 fler lediga jobb  att söka och 80 personer färre som har skrivit in sig som arbetslösa. Men jobben kan vara kortvariga och antalet varsel har ökat markant.

300 fler lediga platser jämfört med maj 2012
I maj månad anmäldes 1 686 lediga platser till länets arbetsförmedlingar. Det är 330 fler än i maj förra året. Under årets första fem månader har totalt 9 494 platser anmälts vilket är närmare 1 300 fler än under samma period i fjol. Ökningen avser uteslutande kortare anställningar, dvs sommararbeten och semestervikariat. Platser med längre varaktighet än sex månader och tillsvidareanställningar har däremot minskat med ungefär ett 100-tal.

– Jag hade såklart helst sett att jobben var mer långvariga, men även ett kortare jobb ger yrkeserfarenheter och möjligheter att skapa nätverk som kan vara värdefulla när man söker nya arbeten, säger Charlotte Humling, chef vid Arbetsförmedlingen i Gävle.

Något färre inskrivna utan arbete
Antalet totalt inskrivna arbetslösa var 213 färre jämfört med för ett år sedan, däremot ökar antalet personer som är deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd. Det var sammanlagt 15 055 personer eller 11,0 procent av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år i länet som var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd i maj. Det är nära 1 200 personer färre än förra månaden. Det beror till stor del på att många säsongsanställningar och sommar jobb påbörjas i maj. 

Antalet nyinskrivna arbetslösa något färre i maj
Antalet personer som skrev in sig som öppet arbetslösa i april var 80 färre vid jämförelse med maj månad 2012 och uppgick nu till 793 personer. Det var 399 män och 394 kvinnor.

Bland ungdomar var det under maj sammanlagt 3 873 ungdomar, 18 – 24 år inskrivna som öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. Det är 119 färre än i fjol och utgör 23,8 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen.

 I Riket uppgår ungdomsarbetslösheten till 15,5 procent. I länet så är den lägst i Nordanstig, 17,9 procent och högst i Sandviken, 26,0 procent. Det motsvaras i antal av 97 ungdomar i Nordanstig och 561 i Sandviken. I riket är den liksom tidigare högst i Bromölla med 32,5  procent vilket motsvarar 228 personer. Den lägsta återfinns i Danderyd med 3,2 procent eller 35 personer.

402 personer varslades i maj
Under maj månad varslades 402 personer om uppsägning i Gävleborgs län. Hittills i år har 995 personer varslats. Det är 375 fler än i maj förra året. Relaterat till antalet anställda enligt SCB:s  kortperiodiska sysselsättningsstatistik första kvartalet i år, så har 8,9 personer per 1 000 anställda i länet varslats om uppsägning under januari till och med maj. Det är det fjärde högsta antalet efter Blekinge, Västmanlands och Värmlands län.

– Det är verkligen ett tufft besked som många personer har fått från sina arbetsgivare runt om i länet. Det är allvarligt att vi har så många varsel och det slår på en ansträngd arbetsmarknad.  Men samtidigt ska vi inte glömma bort att ett varsel om uppsägning inte är samma sak som att bli arbetslös. Vår erfarenhet visar att så många som fyra av tio som blir varslade aldrig blir arbetslösa, säger Charlotte Humling

Arbetsförmedlingens prognos över arbetsmarknaden
Arbetsförmedlingen har precis publicerat en prognos över hur arbetsmarknaden kommer att bli under nästa år. Den visar att nedgången kommer att fortsätta under 2013 men att det blir bättre under 2014.

Många företag ser med tillförsikt på framtiden och är väsentligt mer positiva än tidigare. Detta trots att efterfrågan på länets varor och tjänster minskat kraftigt det senaste halvåret.  Ett positivt undantag är dock den privata tjänstesektorn, som istället upplevt en liten, men ändå ökad efterfrågan. 

Sysselsättningen bedöms minska 2013 men öka igen år 2014. Det motsatta gäller för arbetslösheten.
– Med en ökad sysselsättning kan arbetslösheten minska. Förhoppningen är att fler personer ska få långvariga anställningar. Om det blir så eller inte beror till stor del på hur den ekonomiska utvecklingen blir i omvärlden. Det gäller inte minst alla exportberoende företag som finns i vår region, säger Charlotte Humling.

Du hittar mer information om arbetsmarknadsläget i den bifogade filen.

mer om arbetsmarknadsläget maj

För kommentarer:
Charlotte Humling
Chef Arbetsförmedlingen Gävle
010-486 45 16

Presskontakt:
Erik Öberg
Press- och informationsansvarig
010-486 79 28

Ytterligare information:
Bitte Lyrén
Arbetsmarknadsanalytiker
010-486 68 56

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är verkligen ett tufft besked som många personer har fått från sina arbetsgivare runt om i länet. Det är allvarligt att vi har så många varsel och det slår på en ansträngd arbetsmarknad. Men samtidigt ska vi inte glömma bort att ett varsel om uppsägning inte är samma sak som att bli arbetslös. Vår erfarenhet visar att så många som fyra av tio som blir varslade aldrig blir arbetslösa.
Charlotte Humling