Samarbete ska ge arbete åt fler unga

Inför 2015 ökar vi fokuseringen på ungdomar genom bland annat ett systematiskt arbete med Gävle kommun och de ungdomar som inte har slutfört sina studier.

När 2014 summeras står det klart att ungdomsarbetslösheten har minskat med 15,6 procent i november jämfört med samma period 2013, eller med 273 till 1 475 i åldersgruppen 18-24 år. Under året har över 500 ungdomar fått praktik via Arbetsförmedlingen och många har påbörjat studier. Men vi nöjer oss inte där, i år sätter vi ökat fokus på ungdomarna.

– Vi har hög arbetslöshet bland ungdomar och det är väldigt viktigt att vi alla samarbetar för att öka sysselsättningen. En väg att gå är att arbeta systematiskt med Gävle kommun och de som inte har slutfört sina studier. Men vi fortsätter även vårt fokus på arbetsgivare för att ge ungdomarna en chans till erfarenhet och upplevelser av arbetsmarknaden. Inte minst viktigt är det att även privata arbetsgivare inser betydelsen av att ungdomar får en chans till yrkeserfarenhet genom att vara positiva till praktik och studiebesök, säger Charlotte Humling, arbetsförmedlingschef i Gävle.

Det är lätt att se ungdomar som en homogen grupp men Charlotte Humling pängterar att vi har med oss att vi behöver jobba på olika sätt då ungdomar precis som andra har olika behov. Det handlar om alltifrån dem med studier som inte är slutförda och dem som inte har egna kontakter med arbetsmarknaden och som behöver stöd för få det de har rätt till, till dem med någon form av funktionsnedsättning som har en utmaning i att hitta rätt arbetsplats utifrån sina förutsättningar.

För kommentarer: Charlotte Humling, Chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16
Presskontakt: Urban Isberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det är viktigt att även privata arbetsgivare inser betydelsen av att ungdomar får en chans
Charlotte Humling