ARBETSMARKNADSPROGNOS: GOTLANDS LÄN 2013-2014

Arbetsförmedlingen presenterar sin prognos för Gotlands län 2013-2014.

Under våren har Arbetsförmedlingen intervjuat cirka 140 arbetsgivare i samtliga branscher i Gotlands län. Resultatet är en unik prognos över förväntad sysselsättning och arbetslöshet, bedömningar av branscher, bristyrken, överskottsyrken, kommande rekryteringsbehov och de utmaningar som Gotlands arbetsmarknad står inför.

Klockan 09.00 börjar vi med en presentation av Johan Bengtsson från Bilhandlar’n i Visby. Han kommer att berätta om utvecklingen av sitt företag, hur det påverkas av låg- och högkonjunktur samt hans tro på framtiden och rekrytering. Kaffe och smörgås serveras.

Klockan 10.00 presenteras prognosen av utredaren Jim Enström som också svarar på frågor.

Varmt välkommen!

Tid: 11 juni klockan 09:00-11.00

Plats: Region Gotland, Visborgsallén 19, rum Ljusgården.

För kommentarer: Tina Ersson, arbetsförmedlingschef Visby,  010-487 2642
För mer information: Jim Enström, utredare, 010-487 2640
Presskontakt: Joakim Nordblom, press- och informationsansvarig, 010-488 3905

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Dokument & länkar