Färre arbetslösa på Gotland

Arbetslösheten fortsätter att sjunka på Gotland. Länet tillhör ett av de med lägst arbetslöshet i landet.

Under september var 1 685 personer, eller 6,1 procent av den registerbaserade arbetskraften, inskrivna vid Arbetsförmedlingen på Gotland som öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. Det är nästan 30 personer färre än samma månad förra året.

Totalt i landet låg arbetslösheten på 7,4 procent. Högst arbetslöshet i landet hade Södermanland med 10,3 procent.  

Arbetslösa bland ungdomar mellan 18 och 24 år var 11,2 procent (351 personer), under augusti 2016 var siffran 11,6 procent.

Antalet personer i etableringsuppdraget har ökat från 88 till 193 personer på ett år. Sedan förra året har antalet inskrivna arbetslösa inom etablering därmed ökat med knappt 70.

Antalet lediga platser som anmäldes till Gotlands Arbetsförmedling uppgick i september till 259. Flest lediga jobb anmäldes inom Vård och omsorg, samt finansiell verksamhet och företagstjänster. Hittills i år har 5 410 lediga jobb anmälts till Arbetsförmedlingen på Gotland. Sammanlagt under hela 2016 fick Arbetsförmedlingen på Gotland in 5 805 lediga jobb, i snitt 484 per månad. Under 2015 inkom 4 041 lediga jobb.

Kort om arbetsmarknaden för Gotlands län i september månad

Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2016.

  • 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Sammanlagt 1 685 personer (1 713) varav 137 inom etablering (71).
  • 11,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,6).* Sammanlagt 351 personer (378) varav 21 inom etablering (10).
  • 851 personer var öppet arbetslösa (789) varav 81 inom etablering (35).
  • 834 personer deltog i program med aktivitetsstöd (868) varav 56 inom etablering (36).
  • 167 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (193) varav 1 inom etablering (4).
  • 168 personer fick arbete (221) varav 2 inom etablering (7).
  • 0 personer varslades om uppsägning (0).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för oktober publiceras 13 november kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Kristina Ersson, Arbetsförmedlingschef, 010-487 26 42
För information: Jim Enström, analytiker, 010-487 26  40
Presskontakt: Amina Grill, 010-486 07 52

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.

www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se