Fler jobbchanser och färre unga arbetslösa

Den gotländska konjunkturen är svagare än under samma tid förra året och de arbetslösa är fler. Samtidigt är de lediga jobben något fler, antalet nya arbetslösa färre och arbetslösheten för unga har sjunkit.

Under mars anmälde Gotlands arbetsgivare ungefär 350 lediga jobb till Arbetsförmedlingen Visby. Det innebär att de i år fram till nu anmält cirka 950 lediga jobb, 542 vanliga jobb 412 säsongs- och sommarjobb. Under mars fick cirka 230 av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen ett arbete. Samtidigt var 9,5 procent av den registrerade arbetskraften arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. Den öppna arbetslösheten var 4,8 procent av arbetskraften (hela landet 4,5 procent). De arbetssökande som varit utan arbete i mer än 24 månader ökade med cirka 40 personer till cirka 390.

- Även om mycket tyder på att den svenska ekonomin och den gotländska arbetsmarknaden blir svagare än förra året så innebär alla säsongsjobben på Gotland ett tydligt uppsving på vår lokala arbetsmarknad.

- Särskilt för unga personer är det bättre möjligheter att få jobb under sommarsäsongen. Det är glädjande att arbetslösheten för unga gotlänningar nu också har minskat, särskilt när den ökar i många andra delar av landet. En av våra viktigaste uppgifter är att ge stöd åt dessa unga som är i början av sin jobbkarriär, säger arbetsförmedlingschef Tina Ersson.

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa - de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om arbetsmarknaden i Gotlands län mars 2012 finns i bilaga.

Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

För kommentarer: Tina Ersson, arbetsförmedlingschef Visby,  010-487 26 42
För mer information: Jim Enström, utredare, 010-487 26 40
Presskontakt: Michael Westman, regional informatör, 010-487 08 58

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se