Gotländska företagen är optimistiska och arbetslösheten minskar

Den gotländska arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. I maj var 6,0 procent av den gotländska befolkningen mellan 16-64 år arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. Den öppna arbetslösheten fortsätter att sjunka och var i maj 2,9 procent av befolkningen (Riket 3,1). Samtidigt anmäler sig allt färre som arbetslösa.

Hittills under året har arbetsgivarna anmält nästan 900 vanliga jobb och nästan 1 300 säsongs- och sommarjobb till arbetsförmedlingen i Visby att förmedla. I maj fick nästan 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen Visby ett arbete, en ökning med drygt 12 procent jämfört med maj 2010.

- Vi ser att den gotländska arbetsmarknaden fortsätter att förstärkas. De lediga jobben ökar, det blir fler som jobbar och arbetslösheten sjunker. Det går snabbare för arbetssökande att få arbete. En av utmaningarna för Arbetsförmedlingen på Gotland är att hjälpa de gotländska företagen att hitta personer som har den kompetens företagen behöver för att växa. Samtidigt jobbar Arbetsförmedlingen intensivt med att stödja de arbetssökande som har svårt att få jobb trots att de lediga jobben blir fler, säger Tina Ersson, arbetsförmedlingschef i Visby.

Mer information om arbetsmarknadsläget i maj finns i bilaga.

Fakta om Arbetsförmedlingens statistik

Från och med den 2 maj 2011 ändrar Arbetsförmedlingen benämningen på begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån SCB, som är den myndighet som presenterar den officiella arbetslöshetsstatistiken, också använder termen arbetslösa men definierar den på ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter byter vi därför benämning.

Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa förblir densamma som vår tidigare definition av arbetslösa nämligen arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

För komentarer
Tina Ersson, Arbetsförmedlingschef Visby
010- 487 26 42

Mer information
Jim Enström, Utredare
010-487 26 40

Presskontakt
Michael Westman
010-487 08 58

 

Dokument & länkar