Sommarjobben gör Gotland Sverigebäst i maj


Arbetsmarknaden på Gotland går mot mer positiva siffror. Antalet lediga platser som anmäldes till Gotlands arbetsförmedling uppgick i maj till drygt 300, varav nästan 150 var sommarjobb. Det är en ökning med drygt 100 platser jämfört med samma månad 2012, den största procentuella ökningen av platser i landet för maj månad.

– Äntligen lossnar det ordentligt med sommarjobben. Det är något vi har jobbat på i många år och nu har vi fått med oss många arbetsgivare som är mer öppna för det. Jag hoppas det är en ketchup-effekt som håller i sig i många år. Sommarjobb ger ungdomar bättre möjligheter att få fasta jobb senare så det är mycket glädjande, säger Tina Ersson, chef för Arbetsförmedlingen i Visby.

Fått arbete

I maj 2013 fick drygt 450 personer inskrivna vid länets arbetsförmedling arbete, under maj förra året var antalet cirka 20 färre. Antalet ungdomar som fick arbete ökade med 4 personer, till 97.

– Även om det bara är fyra ungdomar fler som fått jobb den här månaden än för ett år sedan är det i rätt riktning. Att få ungdomar i jobb är högt prioriterat för oss på Arbetsförmedlingen på Gotland, berättar Tina Ersson.

Personer utan arbeteI slutet av maj var cirka 2 344 personer, eller 8,2 procent av arbetskraften, inskrivna vid Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. För ungdomar 18-24 år var 17,2 procent arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd.

Av de öppet arbetslösa är det fler män än kvinnor som är inskrivna, i maj 570 män och 519 kvinnor och det är männen som ökar mest.

  • Antalet      kvinnor har ökat med 4,6 procent.
  • Antalet      män har ökat med 14,0 procent.

– Den utveckling vi tidigare sett att mansdominerade jobb minskar och kvinnodominerade blir fler fortsätter även i maj, säger Tina Ersson.

Mer fakta, tabeller, listor och kartor finns i bifogade ”Arbetsmarknadsläget i Gotlands län maj 2013”.

Statistiken finns som grafer i bifogade ”Grafer_Gotland_2013-05”.

Juli månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 9 augusti 2013 kl. 8.00.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku

För kommentarer: Tina Ersson, arbetsförmedlingschef Visby,  010-487 2642
För mer information: Jim Enström, utredare, 010-487 2640
Presskontakt: Joakim Nordblom, regional informatör, 010-488 3905

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.

www.arbetsformedlingen.se

Taggar: