Arbetslösheten sjunker men färre av de inskrivna får jobben

Arbetslösheten i Hallands län fortsätter att minska i augusti men inte lika snabbt som i riket som helhet. Framför allt är det arbetslösheten bland ungdomar som sjunkit. Jobben går dock i stor utsträckning till andra personer än de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Färre inskrivna arbetsökande får jobb
I statistiken följer Arbetsförmedlingen hur många av de inskrivna sökandena som går till arbete. I Hallands län har detta antal minskat under året och utflödet ligger nu lägre än i riket som helhet. Delvis har detta en statistisk förklaring: när antalet inskrivna blir färre kommer färre personer att gå till arbete (om andelen är konstant).

Det är dock också så att de lediga jobben i större utsträckningen går till andra än de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

– Halland har nu en förhållandevis låg arbetslöshet och många av de som finns kvar som inskrivna har inte riktigt den kompetens arbetsgivarna efterfrågar. Det finns också en viss tveksamhet hos många arbetsgivare att anställa personer som varit arbetslösa längre perioder, säger Heléne Centerhorn, bitr. marknadschef Göteborg Halland.

Anställningsstöden ökar
För att öka chanserna till jobb för personer som varit arbetslösa länge finns anställningsstöd. Ett arbetsmarknadspolitiskt program som innebär att Arbetsförmedlingen står för en del av arbetsgivaren lönekostnad under inledningen av en anställning. I augusti hade 350 personer anställning med anställningsstöd. Det är en ökning med 44 procent på ett år.

Augusti månad i sammanfattning – Hallands län

 • 1 271 jobb anmäldes
 • 1 140 inskrivna fick arbete
 • 924 skrevs in som arbetslösa
 • 52 varslades om uppsägning
 • 9 089 personer (6,0 % av arbetskraften) var inskrivna som arbetslösa     
  • 4 198 kvinnor (5,7 %)
  • 4 891 män (6,3 %)
  • 2 015 unga 18-24 år (11,0 %)

Läs mer i bifogat underlag. Statistik för landet som helhet och övriga län finns på vår webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

September månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 10 oktober.

För kommentarer: Heléne Centerhorn, biträdande marknadschef Göteborg Halland, 010-486 51 87
För information:  Peter Nofors, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 76 97
Presskontakt:  Peter Nilsson, press- och informationsansvarig, 010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

 • Arbetsförmedlingen Halland
 • Hans G. Larsson

  Pressekreterare


  010-486 05 46