Lägst arbetslöshet i Halland

I september hade Hallands län den lägsta arbetslösheten i landet jämte Uppsala och Västerbottens län. Arbetslösheten för åldrarna 16 till 64 år uppgick till 6,0 procent, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med september i fjol. För ungdomar, 18 till 24 år, hade länet den näst lägsta arbetslösheten efter Stockholms län (7 procent) med 7,9 procent.

Arbetslösheten i Sverige och Halland fortsätter att vara i obalans. I slutet av september var 9 380 personer arbetslösa i länet, vilket är en minskning med 400 personer jämfört med för ett år sedan. Gruppen inskrivna arbetslösa födda utanför Europa var samtidigt 3 700 personer, vilket är 39 procent av de arbetslösa. Arbetslösheten i denna grupp har ökat med 290 personer sedan september 2016.

– Kompetensbristen är stor i alla branscher och i många yrken och svårigheten att hitta rätt kompetens är det största tillväxthindret för många företag, säger Heléne Centerhorn, bitr. marknadschef Göteborg Halland. Bland annat krävs det fortsatta insatser för de utomeuropeiskt födda för att rusta dem för arbetsmarknadens behov.

Inflödet från Migrationsverket till etableringsuppdraget påverkar även långtids-arbetslösheten, vilken ökar för de med arbetslöshetstider på 6, 12 och 24 månader. Här finns även utsatta grupper som de med högst förgymnasial utbildning, arbetslösa 55+ och funktionsnedsatta med försämrad arbetsförmåga.

Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) fortsätter att minska och i september var 1 400 unga inskrivna som arbetslösa. Det är en minskning med drygt 330 personer jämfört med september i fjol. Därmed har ungdomsarbetslösheten minskat 49 månader i rad. Snittets för riket var 10,4 procent.

Bland länets sex kommuner har Kungsbacka och Laholm oförändrad arbetslöshet jämfört med september 2016, medan övriga kommuner har en minskning. Kungsbacka har den lägsta på 3,2 procent och Hylte den högsta med 11,1 procent, vilket var en minskning med en procentenhet. Hylte och Halmstad (8,3 procent) ligger bägge över riksgenomsnittet på 7,4 procent.

Kort om september 2017, Hallands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för september månad 2016)

 • 6,0 procent var inskrivna som arbetslösa (6,4).* Sammanlagt 9 380 personer
  (9 790) varav 1 890 i etableringen (1 830).

 • 7,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,6).* Sammanlagt 1 400 personer (1 730) varav 330 i etableringen (300).

 • 5 240 personer var öppet arbetslösa (5 680) varav 1 150 i etableringen (1 240).

 • 4 140 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 100) varav 720 i etableringen (590).

 • 700 arbetslösa personer fick arbete (740) varav 60 i etableringen (40).
 • 46 personer varslades om uppsägning (83).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för oktober publiceras 13/11 kl. 08.00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Heléne Centerhorn, biträdande marknadschef, 010-486 51 87

För information: Peter Nofors, analytiker, 010-486 76 97

Presskontakt: Hans G. Larsson, press- och informationsansvarig, 010-486 05 46

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

 • Arbetsförmedlingen Halland
 • Hans G. Larsson

  Pressekreterare


  010-486 05 46