Ljusare tider i sikte

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att framtidstron bland Hallands arbetsgivare är betydligt mer positiv än för bara ett halvår sedan. Det kommer dock att dröja innan detta avspeglar sig i en lägre arbetslöshet. Först i slutet av 2014 beräknas arbetslösheten vara lägre än idag.

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att länets företag nu har lagt en period av svag marknadsutveckling bakom sig. Framtidsutsikterna är betydligt mer positiva än för bara ett halvår sedan. Andelen företag som förväntar sig att efterfrågan kommer att öka det närmaste halvåret har stigit med 17 procent sedan i höstas. I tidsperspektivet 6-12 månader är länets arbetsgivare än mer optimistiska. Återhämtningen sker dock från en mycket låg nivå.

Den stora osäkerheten i den internationella ekonomin tillsammans med faktumet att många företag har en stor outnyttjad produktionskapacitet, innebär att förbättringen på arbetsmarknaden kommer att bli trög. Fjärde kvartalet 2013 bedömer Arbetsförmedlingen att antalet arbetslösa kommer att uppgå till ungefär 10 800 personer. Först under andra halvan av 2014 väntas efterfrågan på arbetskraft vara tillräckligt stark för att arbetslösheten skall minska. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet arbetslösa under fjärde kvartalet 2014 hamnar runt 10 200 personer.

Vad gäller sysselsättningen väntas denna öka med cirka 800 personer under 2013 för att öka med ytterligare 1 400 personer under 2014.Ökningen kommer att ske inom näringsgrenen privata tjänster.

Prognosen i sin helhet finns tillgänglig i bifogad bilaga.

För kommentarer:  Bodil Ljungberg,  chef arbetsmarknadsområde Halmstad,  010-486 65 93
För information:  Sara Andersson,  arbetsmarknadsanalytiker,  010-487 68 54
Presskontakt:  Peter Nilsson,  regional press- och informationsansvarig,  010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se