Minskad arbetslöshet men inte för alla grupper

I Arbetsförmedlingens statistik för Hallands län finns flera positiva tecken i mars månad. Antalet nyanmälda platser fortsatte att öka, varslen var färre och arbetslösheten var lägre än i mars 2011. Dessvärre minskade inte arbetslösheten för alla grupper på arbetsmarknaden. Unga, utrikesfödda samt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga hade en högre arbetslöshet jämfört med mars 2011.

Det totala antalet inskrivna arbetslösa i Hallands län minskade med två procent i mars 2012 jämfört med mars 2011, medan den i riket ökade med motsvarande siffra. Antalet arbetslösa uppgick till 9 982 personer i slutet av mars 2012 (6,7 %).

Ungdomar
I slutet av mars 2012 uppgick antalet arbetslösa ungdomar 18-24 år till 2 442 personer (13,8 %), varav 1 053 kvinnor och 1 389 män. Arbetslösheten var då tre procent högre än i mars 2011. Skillnaden mellan könen är påtaglig. För de unga kvinnorna var arbetslösheten en dryg procent lägre, medan den var närmare sex procent högre för de unga männen.

Utrikes födda
Totalt antal inskrivna arbetslösa i länet som var födda utanför Sverige uppgick till 3 075 personer i mars 2012 (18,4 %). Det var tre procent fler jämfört med mars 2011. Antalet utrikes födda som deltog i något arbetsmarknadspolitiskt program har ökat med 11 procent jämfört med mars 2011.

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är en grupp som Arbetsförmedlingen har särskilt uppdrag att stödja. Totalt antal inskrivna arbetslösa i denna grupp var 1 919 personer i mars 2012, 11 procent fler jämfört med mars 2011. I mars 2012 var det 1 995 personer som hade en anställning med stöd genom särskilda insatser för funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga, t ex lönebidrag.

Läs mer i bifogat underlag. Statistik för landet som helhet och övriga län finns på vår webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

April månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 11 maj.

För kommentarer:  Bodil Ljungberg,  chef arbetsmarknadsområde Halmstad,  010-486 65 93
För information:  Sara Andersson,  analytiker,  010-487 68 54
Presskontakt:  Peter Nilsson,  informatör,  010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Halland
  • Hans G. Larsson

    Pressekreterare


    010-486 05 46