Presentation av arbetsmarknadsutsikterna för Hallands län

Massmedia inbjuds till seminarium onsdagen den 10 juni där Arbetsförmedlingen presenterar arbetsmarknadsutsikterna 2015-2016 för Hallands län. Inbjudna till seminariet är personer som jobbar med arbetsmarknads- & näringslivsfrågor i länet.

Program
Heléne Centerhorn, biträdande marknadschef för Arbetsförmedlingen Göteborg Halland hälsar välkommen.

Peter Nofors, arbetsmarknadsanalytiker, presenterar prognosen.

Heléne Centerhorn och Peter Nofors om utmaningar och möjligheter på länets arbetsmarknad. De kommer bland annat att beröra inkluderingen på arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens intensifierade arbete med arbetsgivare.

Tider och platser
10.00–11.30 på Arbetsförmedlingen, konferenssal 28, Flygaregatan 4 i Halmstad.
Kaffe serveras från 9.30.

14.00–15.30 på Arbetsförmedlingen, konferenssal Getterön, Birger Svenssons väg 32 i Varberg.

Välkommen!

Inför prognosarbetet har drygt 500 arbetsgivare, privata och offentliga, intervjuats av arbetsförmedlarna i länet. Svaren tillsammans med egen statistik och statistik från bland annat SCB ligger till grund för Arbetsförmedlingens prognos om utvecklingen på arbetsmarknaden i Hallands län.

Från klockan 10.00 den 10/6 finns prognosen tillgänglig på: http://www.arbetsformedlingen.se/prognoser

För kommentarer: Heléne Centerhorn, biträdande marknadschef Göteborg Halland, 010-486 51 87
För information:  Peter Nofors, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 76 97
 Presskontakt:  Peter Nilsson, regional press- och informationsansvarig, 010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar