300 färre öppet arbetslösa

Den öppna arbetslösheten i länet fortsätter att sjunka och minskningen ses tydligast bland kvinnorna. Fördelningen mellan kvinnor och män var 209 respektive 94 färre i oktober jämfört med för ett år sedan.

De yrken som efterfrågades mest under oktobermånad 2014 var förskollärare, grundutbildade sjuksköterskor, kundtjänstpersonal, kockar och kallskänkor, grundskollärare, eventsäljare och butiksdemonstratörer, hovmästare och servitörer.
Att den öppna arbetslösheten sjunker tyder på att allt fler får jobb efter utbildning eller direkt när tidigare jobb upphör säger Christina Storm Wiklander, chef arbetsförmedlingen i södra Norrland. Och att det i hög grad gäller kvinnor beror bland annat på att det är stor efterfrågan på arbetskraft inom kvinnodominerade yrken.

Personer utan arbete minskade

Den totala arbetslösheten var i slutet av oktober 7,7 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Snittet för riket låg på 7,9 procent att jämföra med 8,5 procent i oktober 2013.
Arbetslösheten sjönk eller var oförändrad i samtliga kommuner förutom i Strömsund och Bräcke där den steg med 0,7 respektive 0,5 procentenheter.
Länets högsta arbetslöshet återfinns i Strömsund kommun, 11,0 procent medan den var lägst i Krokom med 5,6 procent. Största förbättringen hittas i Ragunda där arbetslösheten var 1,4 procentenheter lägre än för ett år sedan.
Totalt i länet var 4 800 personer arbetslösa vilket är 430 färre än för ett år sedan.

Personer berörda av varsel ökade

I oktober månad varslades 75 personer om uppsägning vilket var en ökning på 83 procent motsvarande 40 personer. Trots det ligger varslen 4 procent lägre 2014 än 2013 perioden januari-oktober då det inkommit 382 varsel totalt under året.
– Förhoppningsvis var det en tillfällig topp i oktober och historiskt vet vi att endast cirka 20 procent av de varslade hamnar i arbetslöshet säger Christina Storm Wiklander.

     
      Kort om oktober månad 2014, Jämtlands län   (Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober månad 2013)       
  • 7,7 procent var inskrivna som arbetslösa (8,3)*
  • 16,9 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (18,4)**
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 4 800 personer (5 230)
  • 670 personer fick arbete (870)
  • 420 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (480)
  • 880 nya lediga platser anmäldes (610)
  • 75 personer varslades om uppsägning (35)
                           *Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år   ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år      

För mer fyllig information se filen Arbetsmarknadsläget i Jämtland i oktober.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

För kommentarer: Christina Storm Wiklander, chef arbetsförmedlingen   i södra Norrland, 010-486 98 58
För information: Maria Salomonsson, analytiker, 010-487 67 19
Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Prenumerera

Citat

Historiskt vet vi att endast cirka 20 procent av de varslade blir arbetslösa
Christina Storm Wiklander