Efterfrågan på arbetskraft ökade

Jämfört med för ett år sedan anmäldes i april 15 procent fler lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet. Störst var efterfrågan på undersköterskor, sjuksköterskor, personliga assistenter och olika kategorier av lärare.

– Många av de lediga jobben är semestervikariat och ett sådant kan vara en bra möjlighet för en arbetssökande att få kontakt med en ny arbetsgivare säger Christina Storm Wiklander, chef för Arbetsförmedlingens marknadsområde Södra Norrland och talesperson för Jämtland.

Personer utan arbete minskade

I slutet av april var den totala arbetslösheten cirka 5 200 personer eller 8,3 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Snittet för riket låg i april på 8,0 procent, en minskning med 0,5 procentenheter vid samma jämförelse. Arbetslösheten sjönk i samtliga kommuner förutom i Krokom där den var oförändrad. Länets högsta arbetslöshet återfinns i Strömsund kommun, 11,4 procent medan den var lägst i Åre, 5,8 procent.

Ökande antal varsel

I april 2014 inkom 63 varsel till Arbetsförmedlingen, vilket var 37 fler än under april 2013.
– Jag hoppas att det är en tillfällighet och att varslen återgår till de låga nivåer som länet haft det senaste året säger Christina Storm Wiklander.

Färre arbetslösa ungdomar

Andelen arbetslösa ungdomar sjönk under april med 1,5 procentenheter. I antal motsvarar det 111 personer. Den lägsta ungdomsarbetslösheten noteras i Åre med 10,8 procent. Strömsunds kommun har störst ungdomsarbetslöshet med 22,7 procent.

– Vi har fortfarande alldeles för många unga som saknar jobb men antalet sjunker stadigt. En åtgärd som vi ser ger bra effekt är praktik och även fast vi har ett bra samarbete med företag och offentliga arbetsgivare ser vi gärna att fler tar emot ungdomar på praktik säger Christina Storm Wiklander.

Jobbmöjligheter i Jämtland

Den 28 april 2014 presenterades Jobbmöjligheter i Jämtlands län som beskriver inom vilka yrken det finns goda och mindre goda möjligheter att få ett jobb. Vilka yrken ska man utbilda sig inom för att öka sina chanser att få ett jobb i länet både på kort sikt och lite längre sikt? Mer information finns på hemsidan, Yrkeskompassen och Jobbmöjligheter.

Kort om april

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

 • Personer fick arbete                  
       741 (940)
 • Lediga jobb anmäldes               
       925 (783)
 • Personer var inskrivna som arbetslösa         
       5 195 (5 534)
 • Ungdomar 18-24 år som var inskrivna som arbetslösa
       1 327 (1 438)
 • Varslades om uppsägning         
       63 (26)
 • Procent var arbetslösa               
       8,3 (8,8)
 • Procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa
       17,1 (18,6)

För mer fyllig information se filen Arbetsmarknadsläget i Jämtland i april.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

För kommentarer: Christina Storm Wiklander, chef marknadsområde   Södra Norrland, 010-486 98 58
För information: Maria Salomonsson, analytiker, 010-487 67 19
Presskontakt: Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Prenumerera

Citat

Vi har fortfarande alldeles för många unga som saknar jobb
Christina Storm Wiklander