Eget ansvar ger kortare tid i arbetslöshet

I slutet av augusti var drygt 2 200 personer i länet öppet arbetslösa vilket är en minskning med 450 personer jämfört med för ett år sedan.

Att vara öppet arbetslös innebär att man aktivt söker jobb och kan ta ett jobberbjudande samma dag som det kommer. På Arbetsförmedlingen i Östersund ser man ett samband mellan lägre öppen arbetslöshet och den aktivitetsrapport som arbetssökande lämnar in varje månad.

– Aktivitetsrapporten infördes för ett år sedan och innebär att den arbetssökande ska redovisa vilka aktiviteter som gjorts för att komma närmare ett jobb. Detta har satt jobbsökandet i fokus och för många blir effekten kortare tid i arbetslöshet. Samtidigt ger det oss en möjlighet att tidigt identifiera vilka som behöver utökat stöd och hjälp säger Fredrika Henriksson, chef för Arbetsförmedlingen i Östersund.

En annan anledning till att arbetslösheten sjunker är att man har ett tydligt fokus på kontakter med arbetsgivare.
– Det är långt ifrån alla lediga jobb som annonseras ut på Platsbanken. Därför behöver vi vara mycket ute hos arbetsgivare, dels för att följa upp dem som nyligen börjat hos en arbetsgivare, men framför allt för att hitta det som vi kallar dolda jobb som vi sedan kan matcha våra arbetssökande mot säger Fredrika Henriksson.

Personer utan arbete minskade

I slutet av augusti var den totala arbetslösheten 4 633 personer eller 7,4 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Snittet för riket låg i juli på 7,8 procent.
Arbetslösheten sjönk eller var oförändrad i samtliga kommuner förutom i Strömsund där den steg med 0,2 procentenheter. Länets högsta arbetslöshet återfinns i Strömsund kommun, 10,3 procent medan den var lägst i Åre, 5,5 procent. Största förbättringen hittas i Berg där arbetslösheten var 1,9 procentenheter lägre än för ett år sedan.

Personer berörda av varsel ökade

I augusti 2014 inkom 56 varsel till Arbetsförmedlingen, under augusti 2013 inkom inga varsel. För hela perioden januari-augusti 2014 är det sammanlagt 271 varsel vilket är 8 fler varsel än motsvarande period 2013.

Efterfrågan på arbetskraft

Under augusti påbörjade 667 personer av samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Jämtlands län någon form av arbete. De flesta lediga jobben fanns främst inom vård och omsorg samt hotell och restaurang.
– Många av jobben inom Hotell- och restaurangbranschen är så kallade ingångsjobb, sådana som lämpar sig för yngre som är i början av sin jobbkarriär. Efterfrågan på arbetskraft är stor framför allt under vintersäsongen i fjällen så det är ett bra alternativ för unga i länet säger Fredrika Henriksson.

Kort om augusti

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

  • 667 personer fick arbete (722)
  • 866 lediga jobb anmäldes (864)
  • 4 633 personer var inskrivna som arbetslösa (5 101)
  • 1 287 ungdomar 18-24 år som var inskrivna som arbetslösa (1 414)
  • 56 varslades om uppsägning (0)
  • 7,4 procent var arbetslösa (8,1)
  • 16,7 procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa (18,4)

För mer fyllig information se filen Arbetsmarknadsläget i Jämtland i augusti..

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

För kommentarer: Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef, 010-486   42 02
För information: Maria Salomonsson, analytiker, 010-487 67 19
Presskontakt: Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media