Färre arbetslösa ungdomar i 5 av 8 kommuner

För länet som helhet sjönk ungdomsarbetslösheten i mars och förbättringen är större i Jämtland än för riket. Skillnaderna mellan länets kommuner är dock stora. I Ragunda kommun var det i slutet av mars tre gånger så hög ungdomsarbetslöshet som i Åre.

I slutet av mars var länets ungdomsarbetslöshet 15,0 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldern 18-24 år att jämföra med 13,6 som var snittet för riket. Om man tittar på förändringen jämfört med för ett år sedan så är den bättre i Jämtland än riket, -2,8 procentenheter jämfört med -1,9 för landet som helhet.
Men skillnaderna är stora mellan länets kommuner. I Åre var ungdomsarbetslösheten 7,4 procent medan den i Ragunda var 22,6 procent. Bäst utveckling jämfört med för ett år sedan hade Härjedalen och Strömsund med -4,5 respektive -4,1 procentenheter. I Bräcke, Ragunda och Krokom ökade ungdomsarbetslösheten.
En delförklaring till att ungdomsarbetslösheten sjunker i Strömsund är att antalet unga som ska finna sin plats på arbetsmarknaden minskar. Men det är förmodligen inte hela förklaringen utan vi tror att vi kan se början av ett generationsskifte i näringsliv och offentlig sektor. Och det bedömer vi kommer att både fortskrida och eskalera säger Peter Frost, chef för Arbetsförmedlingen i Strömsund.

Färre inskrivna som arbetslösa

Räknat som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) så ligger länets arbetslöshet på en nivå av 7,8 procent, en förbättring med 0,6 procentenheter. Det är en lägre siffra i jämförelse med marssiffran för riket som var 7,9 procent.
Anledningen till att arbetslösheten minskar handlar inte enbart om att alla får jobb utan baksidan är också att det är några som flyttar. Det märks extra mycket nu då många ur de stora ungdomskullarna flyttar till annan ort för att studera säger Christina Storm Wiklander, chef för Arbetsförmedlingen i Södra Norrland.

Något färre fick jobb

I slutet av mars 2015 påbörjade drygt 620 av alla som var inskrivna vid länets arbetsförmedlingar någon form av arbete. Det är en minskning med nästan 13 procent jämfört med samma månad förra året.

Bland dem som fick arbete i mars var:

 • 250 kvinnor och 370 män (310 respektive 370 i mars 2014)
 • 165 ungdomar under 25 år (165 i mars 2014)
 • 85 utrikes födda (95 i mars 2014)
 • 110 funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga (110 i mars2014)

Efterfrågan på arbetskraft

I mars 2015 ökade antalet nyanmälda lediga platser till länets arbetsförmedlingar. De yrken som efterfrågades mest var grundskollärare, undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende, grundutbildade sjuksköterskor, personliga assistenter, eventsäljare och butiksdemonstratörer, supporttekniker, IT, telefonförsäljare med flera. Några av just dessa yrken är sommarvikariat.

     
Kort om mars månad 2015, Jämtlands län (Inom parentes anges motsvarande siffror för mars månad 2014)       
 • 7,8 procent var inskrivna som arbetslösa (8,4)*
 • 15,0 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (17,8)**
 • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 4 885 personer (5 310)
 • 620 personer fick arbete (710)
 • 305 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (305)
 • 1060 nya lediga platser anmäldes 850)
 • 46 personer varslades om uppsägning (71)
 *Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år      

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).
Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

För kommentarer: Christina Storm Wiklander, chef Arbetsförmedlingen   i södra Norrland, 010-486 98 58
För information: Maria Salomonsson, analytiker, 010-487 67 19
Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Prenumerera

Citat

Anledningen till att arbetslösheten minskar handlar inte enbart om att alla får jobb utan baksidan är också att det är några som flyttar
Christina Storm Wiklander