Fler ungdomar ut i jobb

I augusti fortsatte arbetslösheten nedåt i Jämtlands län för sjätte månaden i rad. Mest minskade den bland 18–24-åringar och bland kvinnor. Däremot ökar den bland de utrikes födda.

Efter en tid av stigande arbetslöshet i länet vände trenden i februari i år och arbetslösheten började sjunka. I augusti var 4 500 länsbor arbetslösa, en minskning med 2,6 procent jämfört med i fjol. Under den perioden har andelen arbetslösa män minskat marginellt medan kvinnorna minskat med nästan fem procent. En anledning är att det sker många ersättningsrekryteringar inom den offentliga sektorn och då främst inom vård och omsorg som av tradition är ett typiskt kvinnligt område.

Än mer minskar arbetslösheten bland länets ungdomar, minus 18 procent. Det är också fler ungdomar som har fått jobb.

– Det visar att våra olika insatser för att hjälpa ungdomar att få fäste på arbetsmarknaden fungerar. Men jag tror också att det har blivit en bättre arbetsmarknad för ungdomar. Många arbetsgivare är måna om att hjälpa ungdomar ut på arbetsmarknaden, säger Christina Storm Wiklander, chef för Arbetsförmedlingen i södra Norrland.

Fler arbetslösa bland de utrikes födda
Trots att den totala arbetslösheten minskat, är fler utrikesfödda utan arbete. Jämfört med augusti i fjol har de ökat med nästan 12 procent. Samtidigt har även andelen utrikes födda som får någon form av arbete ökat med 43 procent.

– Det är en positiv utveckling som jag hoppas kommer att hålla i sig. Vi behöver dem och deras kompetens för att klara arbetskraftsförsörjningen i länet. Det gäller att hitta verktygen för att snabbare få ut dem i jobb samtidigt som jag önskar att arbetsgivarna i större utsträckning ser kompetensen som viktigare och att språket inte ses som ett hinder, säger Christina Storm Wiklander.

För kommentarer: Christina Storm Wiklander, chef Arbetsförmedlingen i södra Norrland, 010-486 98 58
För information:
Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 67 19
Presskontakt:
Lotta Edman Ragnarsson, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får arbetskraft och arbetssökande jobb.

Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Många arbetsgivare är måna om att hjälpa ungdomar ut på arbetsmarknaden
Christina Storm Wiklander