Fortsatt stabilt på arbetsmarknaden

Trenden med sjunkande arbetslöshet i Jämtlands län fortsätter. Allra mest sjunker den bland ungdomar – där är minskningen högst i landet.

I slutet av oktober var 4 553 länsbor inskrivna hos Arbetsförmedlingen som arbetslösa. Av dessa var 1 032 i åldrarna 18 till 24 år. Jämfört med oktober 2014 har ungdomsarbetslösheten sjunkit med 21 procent. Det är den största procentuella minskningen i landet.

Det är otroligt glädjande även om en del av förklaringen ligger i att ungdomar i den åldern flyttar från länet för att exempelvis studera. Samtidigt är ungdomar en grupp som vi prioriterar och har jobbat hårt med de senaste åren. De unga gynnas också av att de branscher som framför allt anställer ungdomar så som tjänsteföretag, handel, hotell och restaurang går framåt, säger Christina Storm Wiklander, chef för Arbetsförmedlingen i Södra Norrland.

Den sjunkande arbetslösheten är i linje med den prognos av arbetsmarknaden 2015 som Arbetsförmedlingen släppte den 10 juni 2015[1]. Nästa prognos presenteras den 9 december.

Fler arbetslösa utrikesfödda

Bland de länsbor som är födda utrikes stiger arbetslösheten, plus 8,3 procent sedan oktober 2014. De utrikesfödda blir också fler till antalet i länet, en ökning som kommer att fortsätta i en överskådlig framtid.

– Alla arbetsgivare, både offentliga och privata, har nytta av den kompetens som kommer till Sverige och jag uppmanar alla intresserade arbetsgivare att höra av sig till Arbetsförmedlingen med sina rekryteringsbehov, säger Christina Storm Wiklander.

Färre varsel

Även antal varsel minskar. I oktober 2015 varslades 18 personer vilket var ungefär 57 färre än oktober 2014. Totalt under året har 184 personer varslats. Under samma period förra året varslades drygt 382 personer.

Kort om oktober månad 2015, Jämtlands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2014)

  • 7,3 procent var inskrivna som arbetslösa (7,7)*
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 4 553 personer (4 808)
  • 13,7 procent av ungdomar 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (16,9)**
  • Antal inskrivna unga 18–24 år uppgick till 1 032 personer (1 306)
  • 610 personer fick arbete (667)
  • 387 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (420)
  • 18 personer varslades om uppsägning (75) 

Inskrivna arbetslösa i september 2015 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Oktober månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 14 december 2015.


[1] Prognosen finner ni här: http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Prognoser/Prognoser/Jamtland/2014-12-09-Foretagen-ar-forsiktigt-positiva.html

För kommentarer: Christina Storm Wiklander, chef Arbetsförmedlingen i södra Norrland, 010-486 98 58
För information:
Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 67 19
Presskontakt:
Lotta Edman Ragnarsson, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Ungdomar är en grupp som vi prioriterar och har jobbat hårt med de senaste åren
Christina Storm Wiklander