Från nyanländ till nyanställd

Antalet asylsökande och flyktingar har ökat och förväntas fortsätta öka den närmaste tiden. Samtidigt kommer de flesta kommuner att drabbas hårt av generationsväxlingen. Dessa två faktorer tas om hand i ett projekt som drivs av Arbetsförmedlingen.

Projektet bedrivs i Jämtland och Ådalen och innebär ett nära samarbete med 11 kommuner med nedanstående syfte:

  • Förbättra förutsättningarna för att fler nyanlända ska kunna bo och etablera sig i regionen.
  • Korta väntetiderna för bosättning.
  • Använda väntetiden på beslut om uppehållstillstånd och bosättning effektivare
  • Bättre ta tillvara nyanländas kompetens

En konkret åtgärd som gjorts inom projektet är att anställa etableringskoordinatorer i kommunerna. Mer om deras roll, hur arbetet i projektet bedrivs och vilka erfarenheter man hittills dragit presenteras på en pressträff.

Tid:
Onsdag 2 april kl 13.00

Plats:   
Arbetsförmedlingen, Storgatan 46 Östersund
Lokal: Grupprum 15

Du möter:
Anders Söderman, sektionschef med ansvar för etableringsuppdraget
Barbro Gidlund, Etableringskoordinator i Östersund
Karin Ramström, Etableringskoordinator i Åre
 

Välkommen!

Presskontakt: Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Prenumerera