Kort om arbetsmarknaden i Jämtlands län, juli 2018

Månadsstatistik, juli 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Jämtlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

(Inom parentes anges motsvarande siffror för månad år)

  • 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (6,7).* Sammanlagt 3 867 personer (4 170) varav 627 inom etablering (847).
  • 9,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,3).* Sammanlagt 660 personer (749) varav 132 inom etablering (191).
  • 1 886 personer var öppet arbetslösa (1 988).
  • 1 981 personer deltog i program med aktivitetsstöd (2 182) varav 440 inom etablering (375).
  • 301 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (305) varav 5 inom etableringen (19).
  • 452 personer fick arbete (433) varav 17 inom etablering (54).
  • 17 personer varslades om uppsägning (25).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för augusti månad publiceras 12 september kl. 06:00

För information:
Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker i Jämtlands län, 010-487 67 19

Presskontakt:
Arbetsförmedlingens pressjour, 010-486 10 00

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se