Maj var en bra månad på länets arbetsmarknad

Fler fick jobb, färre varslades om upp sägning och nyanmälda lediga platser var cirka 200 fler om man jämför med läget för ett år sedan. Den totala arbetslösheten sjönk med 0,6 procentenheter.

– Många slutar sina gymnasiestudier nu i juni och det känns väldigt bra att ha så pass gott om lediga jobb att förmedla säger Fredrika Henriksson, Arbetsförmedlingschef i Östersund. De lediga jobben finns främst inom vård och omsorg, handel, hotell och restaurangbranschen.

Lägre arbetslöshet men stora skillnader mellan kommunerna

I slutet av maj var den totala arbetslösheten 5 080 personer eller 8,1 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Snittet för riket låg i maj på 8,1 procent, en ökning med 0,2 procentenheter vid samma jämförelse. Arbetslösheten sjönk i samtliga kommuner förutom Åre och Härjedalen. Den lägsta arbetslösheten noteras i Krokoms kommun med 5,6 procent medan Ragunda hade länets högsta notering med 11,4 procent. I Bräcke sjönk den totala arbetslösheten med 3,5 procentenheter vid en jämförelse med mars 2012 vilket även är den största förbättringen i länet. I antal motsvarar det 124 personer.

Av dem som fick arbete i maj var 338 ungdomar, 180 utrikesfödda och 184 med någon form av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. De var betydligt fler män än kvinnor som fick arbete under månaden, 905 män och 469 kvinnor.

Färre arbetslösa ungdomar

Andelen arbetslösa ungdomar minskade i maj. I länet var 17,0 procent arbetslösa vilket är 2,5 procentenheter lägre än för ett år sedan. Siffrorna för riket var 15,5 procent, en minskning med 0,2 procentenheter. När det gäller ungdomsarbetslöshet är det stora skillnader mellan länets kommuner. Den lägsta siffran finns i Åre, 11,1 procent medan den högsta är i Ragunda, 26,2 procent. Största förbättringen återfinns i Bräcke där ungdomsarbetslösheten sjönk med 10,4 procentenheter eller 49 personer jämfört med för ett år sedan.
–Detta är resultatet av en konsekvent prioritering av våra ungdomar. Vi har täta kontakter med dem, följer upp och stöttar dem i deras jobbsökande säger Merit Carlsson, arbetsförmedlingschef i Bräcke.

Fler lediga jobb och få varsel

I maj anmäldes över 900 lediga jobb till länets arbetsförmedlingar vilket är 200 fler jämfört med för ett år sedan. De lediga jobben fanns främst inom hotell och restaurangbranschen, vård och omsorg samt handel. Under månaden varslades 24 personer om uppsägning att jämföra med 73 för ett år sedan.

Kort om maj

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

 • Personer fick arbete                  
       1 374 (1 291)
 • Lediga jobb anmäldes               
       925 (725)
 • Personer var inskrivna som arbetslösa         
       5 080 (5 469)
 • Ungdomar 18-24 år som var inskrivna som arbetslösa
       1 282(1 520)
 • Varslades om uppsägning         
       24 (73)
 • Procent var arbetslösa               
       8,1 (8,7)
 • Procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa
       17,0 (19,5)

Arbetsmarknadsutsikterna 2013-2014

11 juni 2013 kom Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på mer än 300 intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och dessa är försiktigt positiva inför nästa år. Länk till prognosen:

Arbetsmarknadsprognos för Jämtlands län

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html

För kommentarer: Fredrika Henriksson, Arbetsförmedlingschef i Östersund,   010-486 42 02
För information: Maria Salomonsson, Arbetsmarknadsanalytiker, 010-487   67 19
Presskontakt: Urban Isberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Prenumerera

Citat

Det känns väldigt bra att ha så pass gott om lediga jobb att förmedla
Fredrika Henriksson