Många lediga jobb att söka

Under februari anmälde det över 300 fler lediga jobb till länets arbetsförmedlingar jämfört med för ett år sedan. Många av jobben är vikariat inför sommaren och de flesta finns inom handel, hotell, restaurang samt vård och omsorg.

– Det känns väldigt bra att ha över 1 100 lediga jobb att förmedla säger Christina Storm Wiklander, chef för Arbetsförmedlingens marknadsområde Södra Norrland och talesperson för Jämtland. Att ha sommarjobb eller ett vikariat är ett bra sätt att visa upp sig för arbetsgivaren samt att få nya referenser till sitt CV. Under de kommande veckorna arrangerar Arbetsförmedlingen många rekryteringsträffar runt om i länet, bland annat en stor sommarjobbmässa på Storsjöteatern 13 mars i Östersund.

Personer utan arbete minskade

I slutet av februari var den totala arbetslösheten 5 322 personer eller 8,4 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med för ett år sedan. I antal personer motsvarar minskningen 373 personer. Snittet för riket låg i februari på 8,5 procent, en minskning med 0,4 procentenheter vid samma jämförelse. Arbetslösheten sjönk i samtliga kommuner förutom i Berg och Krokom där den steg marginellt. Länets högsta arbetslöshet återfinns i Strömsund kommun, 11,6 procent medan den var lägst i Åre, 5,4 procent.

Även bland ungdomar fortsätter arbetslösheten att sjunka. I slutet av februari var den totala arbetslösheten i gruppen 18-24 år 17,8 procent vilket är 2,3 procentenheter lägre än för ett år sedan. Motsvarande siffror för riket var 16,2 procent, en minskning med 1,7 procentenheter. Den lägsta ungdomsarbetslösheten hade Åre, 11,1 procent medan den högsta hittas i Strömsund, 23,1 procent.
– Ungdomsarbetslösheten är fortfarande relativt hög i länet men det går åt rätt håll, nu i februari var det 190 fler ungdomar som hade jobb än för ett år sedan. En framgångsfaktor är att arbetsförmedlarna har många och nära kontakter med ungdomarna. En annan är att vi jobbar mycket med praktikplatser vilket har lett till många anställningar säger Christina Storm Wiklander.

Jobbmöjligheter 2014

Den 28 februari 2014 presenterades Jobbmöjligheter i Jämtlands län som beskriver inom vilka yrken det finns goda och mindre goda möjligheter att få ett jobb. Mer om vilka yrken ska man utbilda sig inom för att öka sina chanser att få ett jobb i länet både på kort sikt och lite längre sikt finns under Jobbmöjligheter på vår hemsida.

Kort om februari

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

 • Personer fick arbete                  
       659 (774)
 • Lediga jobb anmäldes               
       1 154 (836)
 • Personer var inskrivna som arbetslösa         
       5 322 (5 695)
 • Ungdomar 18-24 år som var inskrivna som arbetslösa
       1 393 (1 583)
 • Varslades om uppsägning         
       12 (20)
 • Procent var arbetslösa               
       8,4 (8,9)
 • Procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa
       17,8 (20,1)

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

Mars månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 11 april 2014.

För kommentarer: Christina Storm Wiklander, chef marknadsområde   Södra Norrland, 010-486 98 58
För information: Maria Salomonsson, analytiker, 010-487 67 19
Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Prenumerera

Citat

Ungdomsarbetslösheten är fortfarande relativt hög i länet men det går åt rätt håll
Christina Storm Wiklander