Många lediga jobb inom vård och skola

Efterfrågan på arbetskraft fortsätter stiga och flest lediga jobb fanns det i slutet av november inom vård, skola och serviceyrken. Den totala arbetslösheten i länet sjönk med 500 personer jämfört med för ett år sedan.

De yrken som efterfrågades mest under november månad 2014 var förskollärare, grundutbildade sjuksköterskor, kundtjänstpersonal, städare, restaurang och köksbiträden, supporttekniker-IT.

Inom vård och skola finns det mycket goda möjligheter till jobb både nu och i framtiden. Det är till och med så att vissa arbetsgivare upplever svårigheter att få tillräckligt antal sökande till sina lediga tjänster säger Christina Storm Wiklander, chef för Arbetsförmedlingen i södra Norrland.

Personer utan arbete minskade

På ett år har antalet arbetslösa i länet minskat med 500 personer till knappt 4 900. Räknat som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) ligger länets arbetslöshet på en nivå av 7,8 procent. Det är något lägre än novembersiffran för riket som landade på 7,9 procent.

Arbetslösheten sjönk i alla länets kommuner utom i Bräcke och Strömsund där den ökade svagt under november månad. De största förändringarna uppvisade Bergs- och Härjedalens kommun minskningar på 1,5 procentenheter vardera. Högst arbetslöshet redovisar Strömsunds kommun med 11,3 procent. Lägst arbetslöshet uppvisar Åre kommun med 6,3 procent.
– Läget på arbetsmarknaden är stabilt. Det sker inga stora eller dramatiska förändringar, säger Christina Storm Wiklander

Färre unga arbetslösa

Även länets arbetslösa ungdomar minskar och mot slutet november månad var drygt 1 340 unga (18-24 år) inskrivna som arbetslösa hos länets arbetsförmedlingar. Det är en minskning med cirka 8 procent jämfört med för ett år sedan.

Jämfört med riket är dock ungdomsarbetslösheten i Jämtland hög. Bland länets kommuner är det endast Åre, 12,2 procent, och Berg, 13,5 procent, som har en lägre ungdomsarbetslöshet än snittet för riket vilket i slutet av november låg på 14,7 procent. I länet som helhet var ungdomsarbetslösheten 17,3 procent.

  
      Kort om november månad 2014, Jämtlands län   (Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober     månad 2013)       
  • 7,8 procent var inskrivna som arbetslösa (8,5)*
  • 17,3 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (18,9)**
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 4 895 personer (5 395)
  • 600 personer fick arbete (695)
  • 390 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (470)
  • 750 nya lediga platser anmäldes (615)
  • 90 personer varslades om uppsägning (155)
                           *Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år   ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år      

För mer fyllig information se filen Arbetsmarknadsläget i Jämtland i november.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

För kommentarer: Christina Storm Wiklander, chef Arbetsförmedlingen i södra Norrland, 010-486 98 58
För information: Maria Salomonsson, analytiker, 010-487 67 19
Presskontakt:
Lotta Edman Ragnarsson, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

Prenumerera

Citat

Läget på arbetsmarknaden är stabilt. Det sker inga stora eller dramatiska förändringar.
Christina Storm Wiklander