Positiva rörelser på länets arbetsmarknad

Under februari varslades endast fem personer om uppsägning och under mars inkom inte ett enda varsel. Antalet lediga platser ökade och det var färre länsbor som var arbetslösa.

– Vid en jämförelse med läget för ett år sedan sjönk den totala arbetslösheten i sju av landets 21 län. Jämtland var ett av dessa län hos oss sjönk den totala arbetslösheten med 0,9 procentenheter vilket är mest i landet konstaterar Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef i Östersund.

– Vi har mer än 100 fler lediga jobb att förmedla nu än för ett år sedan och hittills i år har endast 34 personer varslats om uppsägning så jag ser tillbaka på en god månad säger Johan Tegnhed.

Under mars påbörjade 775 personer av samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Jämtlands län någon form av arbete vilket var 166 personer färre jämfört med samma månad förra året. Antalet nyanmälda platser var 914. Av dem som fått arbete var 216 ungdomar, 86 utrikesfödda och 81 med någon form av funktionsnedsättning.

Den totala arbetslösheten sjunker

I slutet av mars var den totala arbetslösheten i länet 5 870 personer vilket innebar en minskning med 495 personer jämfört med samma månad förra året.
I andel av den registerbaserade arbetskraften (se faktaruta) mellan 16-64 år motsvarar det 9,1 procent att jämföra med rikets 8,5 procent. Det är stora variationer mellan länets kommuner. Lägst arbetslöshet hittar vi i Åre med 4,5 procent medan den högsta siffran, 13,5 procent, finns i Bräcke.

– Jämfört med för ett år sedan sjönk den öppna arbetslösheten nu i mars med 336 personer och det var 88 personer färre som deltog i något program med aktivitetsstöd säger Johan Tegnhed.

Ungdomsarbetslösheten minskar något
Även ungdomsarbetslösheten minskar. I slutet av mars var det 19 färre arbetslösa ungdomar jämfört med mars förra året. Sammanlagt var 1 661 ungdomar 18-24 år arbetslösa och fördelningen i gruppen var 626 kvinnor och 1 035 män.

I procentsiffror var den totala arbetslösheten bland ungdomar 20,3 procent i länet att jämföra med rikets 17,2 procent. Även bland ungdomar skiljer det sig mycket om man jämför respektive kommun och Åre är lägst med 6,1 procent. Den största andelsmässiga minskningen, minus 9,9 procentenheter, kan noteras i Bräcke som trots detta har den högsta ungdomsarbetslösheten i länet med 29,9 procent.

– Den totala arbetslösheten bland ungdomar har minskat i samtliga kommuner i länet förutom i Härjedalen och Bergs kommuner som hade ökat med 5,1 respektive 0,6 procentenheter säger Johan Tegnhed.

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa - de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

För kommentarer: Johan Tegnhed, Arbetsförmedlingschef med områdesansvar, 010-487 02 37

För information: Maria Salomonsson, Arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 67 19


Presskontakt:
Urban Isberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se