Små rörelser på arbetsmarknaden

Arbetslösheten sjönk något i maj jämfört med för ett år sedan men i de utsatta grupperna blev fler arbetslösa. De anmäldes drygt 700 nya lediga jobb och störst var efterfrågan på undersköterskor, sjuksköterskor, personliga assistenter och olika kategorier av lärare.

– Det anmäldes färre nya lediga platser men trots allt påbörjade över 1 000 personer någon form av sysselsättning i maj månad säger Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef i Östersund..

Personer utan arbete minskade

I slutet av maj var den totala arbetslösheten knappt 4 900 personer eller 7,8 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Snittet för riket låg i maj på i stort sett samma nivå som länet. Arbetslösheten sjönk i samtliga kommuner förutom i Strömsund där den steg med 0,2 procentenheter. Länets högsta arbetslöshet återfinns i Strömsund kommun, 10,6 procent medan den var lägst i Krokom, 5,5 procent. Största förbättringen hittas i Ragunda där arbetslösheten var 1,8 procentenheter, eller 53 personer, lägre än för ett år sedan.

Färre arbetslösa ungdomar

Andelen arbetslösa ungdomar sjönk under maj med 1,1 procentenheter. I antal motsvarar det 69 personer. Den lägsta ungdomsarbetslösheten noteras i Åre medan den var högst i Strömsund.

Arbetslösa i utsatta grupper ökade

Vissa grupper av arbetslösa möter en, i ett eller annat avseende, svårare situation än genomsnittet på arbetsmarknaden och löper därför högre risk för långa tider i arbetslöshet.
I Jämtland tillhör två tredjedelar av alla inskrivna någon av de utsatta grupperna. Jämfört med för ett år sedan har gruppen ökat med 160 personer och omfattar nu drygt 3 000 personer.
– För att lyckas vända trenden behövs en samsyn bland alla aktörer på länets arbetsmarknad och en beredskap att samarbeta kring de tänkbara lösningarna säger Fredrika Henriksson.

Prognos på längre sikt

Den 11 juni presenterade Arbetsförmedlingen sin prognos för arbetsmarknadens utveckling 2014-2015. Materialet är insamlat och bearbetat under våren 2014 och bygger på ca 300 intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare i Jämtlands län. Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida om Prognoser.

Kort om maj

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

 • Personer fick arbete                  
       1 026 (1 374)
 • Lediga jobb anmäldes               
       743 (925)
 • Personer var inskrivna som arbetslösa         
       4 868 (5 080)
 • Ungdomar 18-24 år som var inskrivna som arbetslösa
       1 213 (1 282)
 • Varslades om uppsägning         
      
 • Procent var arbetslösa               
       7,8 (8,1)
 • Procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa
       15,9 (17,0)

För mer fyllig information se filen Arbetsmarknadsläget i Jämtland i maj.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku

För kommentarer: Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef, 010-486   98 58
För information: Maria Salomonsson, analytiker, 010-487 67 19
Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Prenumerera

Media

Media

Citat

Över 1 000 personer påbörjade någon form av sysselsättning i maj
Fredrika Henriksson