Stora skillnader mellan länets kommuner

Med en arbetslöshet på under 5 procent hade Åre kommun länets lägsta arbetslöshet i slutet av februari. Även i övriga kommuner med stort inslag av turism är det låg arbetslöshet medan läget är betydlig sämre i inlandskommunerna.

Strömsunds kommun hade i slutet av februari en arbetslöshet motsvarande 11,4 procent av den registerbaserade arbetskraften vilket var länets högsta notering. I Ragunda och Bräcke var det marginellt bättre.

– Som län betraktat har vi sedan mitten av 2013 haft lägre arbetslöshet än genomsnittet för riket och de kommuner som ”går bäst” är Åre, Krokom, Berg och Härjedalen. Vi ser att det är en betydligt bättre arbetsmarknad i dessa kommuner, bland annat då de har stort inslag av turism i sina näringar säger Christina Storm Wiklander, chef för Arbetsförmedlingen i Södra Norrland.

I februari sjönk arbetslösheten i samtliga kommuner förutom Bräcke där den steg med 1,5 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Största förbättringen hittas i Berg där arbetslösheten sjönk med 1,1 procentenheter.

Färre inskrivna arbetslösa

Räknat som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) så ligger länets arbetslöshet på en nivå av 7,9 procent. Det är 0,2 procentenheterlägre jämfört med februarisiffran för riket som landade på 8,1 procent.
Länets unga (18-24år) ligger däremot något över motsvarande andelssiffra för riket. Andelen arbetslösa ungdomar i länet motsvarade 15,7 procent av den registerbaserade arbetskraften medan samma andelssiffra för rikets ungdomar låg på 14,3 procent för februari i år.

Efterfrågan på arbetskraft

De yrken som efterfrågades mest under februari månad 2015 var Undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende, grundutbildade sjuksköterskor, personliga assistenter, vårdbiträden och städare. Många av just dessa yrken är sommarvikariat.
– Ett vikariat eller sommarjobb är en bra väg in i arbetslivet då man får både meriter och referenser att lägga till sitt CV säger Christina Storm Wiklander.

Bland dem som fick arbete i februari var:

 • 250 kvinnor och 350 män (280 respektive 375 i februari 2014)
 • 160 ungdomar under 25 år (160 i februari 2014)
 • 90 utrikes födda (100 i februari2014)
 • 75 funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga (90 i februari2014)
         
Kort om februari månad 2015, Jämtlands län (Inom parentes anges motsvarande siffror för     februari månad 2014)       
 • 7,9 procent var inskrivna som arbetslösa (8,4)*
 • 15,7 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (17,9)**
 • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 4 960 personer (5 320)
 • 600 personer fick arbete (660)
 • 305 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (315)
 • 1030 nya lediga platser anmäldes (1 155)
 • 0 personer varslades om uppsägning (12)
*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år  ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år      

För mer fyllig information se filen Arbetsmarknadsläget i Jämtland februari 2015.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

För kommentarer: Christina Storm Wiklander, chef Arbetsförmedlingen i södra Norrland, 010-486 98 58
För information: Maria Salomonsson, analytiker, 010-487 67 19
Presskontakt:
Lotta Edman Ragnarsson, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

Prenumerera

Citat

Som län betraktat har vi sedan mitten av 2013 haft lägre arbetslöshet än genomsnittet för riket
Christina Storm Wiklander