Utvecklad samverkan ska ge jobb till unga nyanlända

Kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Strömsund och Åre träffar idag Arbetsförmedlingen för att föra samtal om hur man ytterligare kan utveckla samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten i regionen. Bland annat krävs ett bättre samarbete för att möta den utmaning som det stora antalet nyanlända unga medför.

Det är regeringens Delegation för unga till arbete som tagit initiativ till detta dialogmöte. Inför mötet har delegationen tagit fram ett stödmaterial med information om de unga nyanlända som snart behöver kommunernas och Arbetsförmedlingens stöd för att få ett arbete. Den stora mängden unga nyanlända unga ökar trycket på kommunernas olika verksamheter och på Arbetsförmedlingen. För att klara situationen krävs samverkan.

I slutet av 2015 undertecknade kommunerna lokala överenskommelser med Arbetsförmedlingen om hur man tänkt samverka för att minska ungdomsarbetslösheten. Det är arbetet inom dessa överenskommelser man nu vill utveckla.

– Vi har redan idag ett mycket bra samarbete med kommunerna och de olika kommunala verksamheterna och har kommit långt i arbetet med de unga. Men självklart finns det områden där vi kan bli bättre, till exempel arbetet med nyanlända ungdomar, säger Sofia Karlsson, chef för Arbetsförmedlingen västra Jämtlands län.

– Arbetslösheten bland unga har minskat. Det ger kommunerna och Arbetsförmedlingen ett tillfälle att kunna satsa på de unga som har allra svårast att få ett jobb. Det gäller inte minst de många nyanlända unga som snart kommer ut på arbetsmarknaden, säger Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande i delegationen.

Mötet som äger rum i Östersund är ett i en serie möten runt om i landet dit samtliga kommuner som har överenskommelser med Arbetsförmedlingen bjudits in att delta.

För kommentarer och mer information:
Sofia Karlsson, Arbetsförmedlingen Västra Jämtlands län, 010-487 44 04
Presskontakt:
Urban Isberg, Arbetsförmedlingen, 010-486 46 40
Linus Källander, Delegationen för unga till arbete, 08-405 14 12, 072-559 76 68 

Taggar:

Prenumerera