Antalet arbetslösa ungdomar har inte varit så lågt under en oktobermånad sedan 2008

Arbetsmarknadsläget i Jönköping har stadigt förbättrats under de senaste månaderna och så även under oktober.

Det var 12:e månaden i rad som arbetslösheten minskade.

Det förbättrade läget märks tydlig för länets ungdomar där antalet arbetslösa under en oktobermånad inte varit så lågt sedan 2008.

- Ungdomsarbetslösheten är på väg att ”normaliseras” till den nivå den låg på före finanskrisen och trendbrottet är särskilt tydligt i vårt län. Ungdomarna får i allt högre omfattning jobb, särskilt om man är trägen och inte ger upp, säger Claes Svahnström, chef för Arbetsförmedlingen Jönköping.

För personer med en funktionsnedsättning fortsätter också arbetslösheten att minska, medan arbetslösheten för utrikesfödda ökar.

Utökat samarbete med arbetsgivarna

Summan av öppet arbetslösa och arbetssökande i program uppgick i slutet av oktober månad till 11 600. För ett år sedan var motsvarande siffra 12 600. Det innebär 6,8 procent arbetslösa i Jönköpings län i slutet av oktober månad.

– Det är glädjande att arbetslösheten fortsätter sjunka. Från Arbetsförmedlingens sida bidrar vi på olika sätt för att påverka den positiva trenden, inte minst genom att vi har intensifierat vårt samarbete med arbetsgivarna för att hitta fler rekryteringslösningar, säger Claes Svahnström.

Högst arbetslöshet i länet har Nässjö med 9,3 procent och lägst Habo med 3,2 procent. Under det gångna året har arbetslösheten minskat mest i Habo och Eksjö.

Kort om oktober månad 2014, Jönköpings län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober månad 2013)

  • 6,8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,3)*
  • 13,0 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,1)**
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 11 600 personer (12 600)
  • 810 personer fick arbete (910)
  • 870 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (930)
  • 2 300 nya lediga platser anmäldes (1 300)
  • 40 personer varslades om uppsägning (110)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 12 december 2014.

  
För kommentarer: Claes Svahnström, talesperson för Arbetsförmedlingen i Jönköpings län samt chef för Arbetsförmedlingen Jönköping, 010-487 00 42

För information: Josef Lannemyr, analytiker, 010-487 67 20

Presskontakt: Jonas Hansson, regional press- och informationsansvarig, 010-488 42 92

 
  

  
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Ungdomsarbetslösheten är på väg att ”normaliseras” till den nivå den låg på före finanskrisen.
Claes Svahnström, chef Arbetsförmedlingen Jönköping