Fortsatt ljus arbetsmarknad – men stora inomregionala skillnader

Den positiva trenden på arbetsmarknaden i Jönköpings län höll i sig även under maj månad – både för ungdomar och totalt. För 19:e månaden i rad minskade arbetslösheten som därmed nu är nere på 6,5 procent. Samtidigt redovisas stora inomregionala skillnader.

Under maj fortsatte arbetslösheten att minska. 11 000 personer var i maj inskrivna som arbetslösa hos länets arbetsförmedlingar. En minskning med 270 personer, motsvarande 2,4 procent. Arbetslösheten i länet uppgick till 6,5 procent, att jämföra med riksgenomsnittet som låg på 7,5 procent.

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar fortsätter att minska i rask takt. I slutet av maj fanns 2 200 arbetslösa unga vilket är 380 färre än för ett år sedan – en minsking med 14,8 procent. Ungdomsarbetslösheten uppgick i maj till 10,3 procent, där motsvarande siffra för riket var 12,2 procent.

-          Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsätter redovisa positiva siffror, i enlighet med vår senaste prognos som också visar att den positiva trenden kommer hålla i sig under den närmaste framtiden. Även i maj placerades Jönköping som det län med Sveriges fjärde lägsta arbetslöshet – både avseende ungdomar och totalt, säger Gregory Golding, arbetsförmedlingschef i Jönköping.

Stora inomregionala skillnader

I maj minskade arbetslösheten i alla länets kommuner utom Sävsjö, Nässjö och Gnosjö. I Nässjö har antalet arbetslösa ökat med 10,1 procent och i Sävsjö med 13,3 procent på ett år. I Gnosjö var arbetslösheten i princip oförändrad.

Arbetslösheten minskar snabbast i Eksjö och Vaggeryd där antalet arbetslösa minskat med 15,7 procent respektive 24, 4 procent det senaste året.

Högst arbetslöshet i länet har Nässjö med 9,7 procent och lägst har Habo med 2,9 procent. Detta innebär att Habo har den elfte lägsta arbetslösheten bland Sveriges 290 kommuner och det är unikt på så vis att kommunen inte ligger i direkt anslutning till en storstadsregion, vilket övriga kommuner i toppen gör.

Kort om maj 2015, Jönköpings län
Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

  • 6,5 procent var inskrivna som arbetslösa (6,6)*
  • 10,3 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,8)**
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 11 000 personer (11 200)
  • 1 400 personer fick arbete (1 600)
  • 550 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (620)
  • 2 800 nya lediga platser anmäldes (2 000)
  • 20 personer varslades om uppsägning (110)

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

För kommentarer: Gregory   Golding, arbetsförmedlingschef Jönköping,  010-487 29 83 
Daniel Warelius, arbetsförmedlingschef   Nässjö,  010-487 29 01

För information:   Josef   Lannemyr, utredare,  010-487 67   20


Presskontakt:
Antonia Trollmåne, pressansvarig, 010-488 53 33