Stark utveckling på länets arbetsmarknad

Arbetsmarknaden i Jönköpings län har återhämtat sig överraskande snabbt och konjunkturen väntas fortsätta att förstärkas. Efterfrågan på arbetskraft ökar, antalet nyinskrivna arbetslösa minskar och antalet öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd minskar.

Allt fler arbetsställen måste möta en fortsatt uppgång av efterfrågan genom att rekrytera nya medarbetare. På ett år har arbetskraftsbristen nästan fördubblats, från 14 till 26 procent. Detta är särskilt tydligt inom industri och byggverksamhet.

-         Det är en stark utveckling på arbetsmarknaden i länet och det är självfallet väldigt positivt, säger Håkan Gustafsson, Arbetsförmedlingschef i Jönköping.

-         Den utmaning vi nu har handlar om matchning: vi ser en ökad arbetskraftsbrist som innebär att arbetsställena får allt svårare att hitta rätt arbetskraft. Samtidigt har vi fortfarande en stor grupp som står utanför arbetsmarknaden. Här måste vi nu ta ett gemensamt ansvar för att ta tillvara den potential som finns i denna grupp.

Starkast efterfrågeutveckling i riket
Företagen inom det privata näringslivet i Jönköpings län har haft den bästa marknadsutvecklingen i riket. Företagen i länet är också optimistiska inför den framtida marknadsutvecklingen. Företagen i Jönköpings län har den starkaste optimismen i hela riket: 6 av 10 arbetsställen tror på en ökad efterfrågan de kommande 6-12 månaderna. Endast 4 procent tror på en minskning.

Sysselsättningen ökar
Konjunkturen har förstärkts och antalet sysselsatta beräknas öka jämfört med fjärde kvartalet 2010. Vid samma tid år 2011 och 2012 är det omkring 3 000 respektive 1 600 fler sysselsatta i länet.

Öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd minskar
Till fjärde kvartalet 2011 beräknas antalet öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd att vara 9 600, vilket motsvarar en minskning med 21 procent på ett år. Minskningen beräknas fortsätta under 2012, då 8 300 personer beräknas vara öppet arbetslösa eller delta i ett program.

Bristyrken

Läkare

Psykologer

Geriatriksjuksköterskor

Förskollärare

Systemerare och programmerare

Förare av skogsmaskiner

Redovisningsekonomer

Verktygsmakare

CNC-operatörer (programmering)

Maskinreperatörer

Träarbetare

Byggnadsingenjörer

Betongarbetare

Byggnadsplåtslagare

VVS-montörer

Golvläggare

Anläggningsarbetare

För kommentarer: 
Håkan Gustafsson, Presstalesman Jönköpings län och
Arbetsförmedlingschef Jönköping, 010-486 36 28

Claes Svahnström, Arbetsförmedlingschef Nässjö,  010 - 487 00 42

Linda Schön, Arbetsförmedlingschef Värnamo,  010-486 93 49

Presskontakt: 
Ciccie Jisborg, informatör,  010-487 68 17

Ytterligare information: 
Karin Berntsson, uredare, 010-486 12 90

 

Prenumerera

Dokument & länkar