Möjlighet till arbete i Kalmar län ökar

Idag presenteras Jobbmöjligheter där Arbetsförmedlingen ger en träffsäker överblick av jobbutsikterna i Kalmar län det kommande året. Sjuksköterska, lärare och kock är några av länets framtidsjobb.

Arbetsmarknaden väntas utvecklas positivt i länet det närmsta tolv månaderna och många arbetsgivare planerar för fler jobbtillfällen och ny personal för att ersätta dem som går i pension.

Här finns framtidsyrkena
Störst möjlighet till jobb har den som vill arbeta inom hälso- och sjukvården. Utsikterna till jobb är även goda inom vård och omsorg, utbildning, data/it samt inom bygg och anläggning.

-     Många yrken har haft brist i flera år. De som utbildar sig kan se fram mot en mycket bra arbetsmarknad, framförallt inom den offentliga sektorn, säger Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i Småland.

Ljusast arbetsmarknad har de med längre utbildningsbakgrund och lång yrkeserfarenhet. Kunskaper i svenska, samarbetsförmåga, stark drivkraft och att kunna tänka sig att pendla till arbetsplatsen ökar chanserna till arbete.

Goda jobbmöjligheter tolv månader framåt:
Kock, läkare, lärare (förskollärare, specialpedagoger, yrkeslärare mm.), medicinsk sekreterare, sjuksköterska (gärna med specialistutbildning), undersköterska, VVS- och anläggningsarbetare och systemutvecklare.

Mindre goda jobbmöjligheter:
Administratörer, försäljare inom fackhandel och dagligvaror, lagerarbetare, parkarbetare och sekreterare.

Fakta om Jobbmöjligheter
Broschyren Jobbmöjligheter presenterar vilka yrken i Kalmar län som bedöms ha goda jobbmöjligheter och de som har en kärvare arbetsmarknad de kommande tolv månaderna. Broschyren kompletteras med Yrkeskompassen på Arbetsförmedlingens hemsida som ger prognoser på fem och tio års sikt och omfattar 200 yrken.

För kommentarer:  Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 03 96

 Presskontakt:  Anette Citron, press- och informationsansvarig, 010-486 03 09

Prenumerera

Citat

De som utbildar sig kan se fram mot en mycket bra arbetsmarknad, framförallt inom den offentliga sektorn
Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen