Arbetsförmedlingen i Kronoberg intervjuar drygt 550 arbetsgivare om framtiden

Report this content

Arbetsmarknaden är urstark och många arbetsgivare har svårt att hitta personal. Hur ser de på framtiden? Nu drar Arbetsförmedlingen igång vårens prognosarbete. De närmaste veckorna intervjuar arbetsförmedlare över 16 500 arbetsgivare i hela landet.

Arbetsförmedlingen kommer att intervjua både privata och offentliga arbetsgivare för att bland annat ta reda på hur de ser på efterfrågan av varor och tjänster och tillgången på arbetskraft. Resultat och slutsatser presenteras i Arbetsförmedlingens kommande prognos, som släpps både på riksnivå och regionalt, den 13 juni.

I Kronobergs län kommer Arbetsförmedlingen att intervjua drygt 500 privata arbetsgivare och cirka 70 offentliga verksamheter.

– Intervjuerna med arbetsgivare i länet är viktiga för vårt arbete med prognosen. Vi fångar upp arbetsgivarnas rekryteringsbehov samt efterfrågan på varor och tjänster. I höstas såg vi rekordhöga nivåer på arbetskraftsbrist i Kronobergs län bland såväl privata som offentliga arbetsgivare, säger Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Om Arbetsförmedlingens prognoser

Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Två gånger om året, i juni och december, presenteras en övergripande prognos för hela landet och prognoser för alla län. Prognoserna brukar vara mycket träffsäkra.

För mer information: Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-488 03 96.
Presskontakt: Peter Nilsson, kommunikatör, telefon 010-488 46 03.

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se