Utbildning nyckeln till jobb i Kronobergs län

Arbetsmarknaden i Kronobergs län är fortsatt stark. Arbetslösheten sjunker bland personer med gymnasieutbildning. De som saknar utbildning har däremot svårare att komma ut i arbete och utgör 44 procent av antalet inskrivna arbetslösa med längre tid utan arbete.

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar en fortsatt stark arbetsmarknad i länet. Under april anmälde sig 304 personer som arbetslösa, medan 620 personer av de inskrivna i Kronobergs län påbörjade någon form av arbete. Arbetslöshetsnivån för april landar därmed på 8,4 procent vilket uttryckt i antal personer motsvarar 7877 stycken.

Utbildningsnivå påverkar tid i arbetslöshet

Utbildning på minst gymnasienivå spelar en viktig roll för chanserna att komma ut i arbete, och bland individer med gymnasial- eller högre utbildning är arbetslösheten påtagligt färre än i fjol. Dystrare är siffrorna för personer med enbart förgymnasial utbildning. I denna grupp har antalet inskrivna arbetslösa ökat med nästan 300 personer sedan april i fjol. Risken att hamna i långa tider av arbetslöshet är större för personer utan högre utbildning eftersom arbetsgivare oftast efterfrågar en högre utbildningsnivå vid rekrytering.

Arbetsförmedlingen i Kronobergs län jobbar intensivt med individuella insatser för att korta vägen till arbete och öka de arbetssökandes chanser till jobb. 

- De som står längst från arbetsmarknaden saknar ofta den kompetens arbetsgivare efterfrågar. Vi erbjuder stöd för att de arbetssökande ska öka sin kompetens, vilket tillexempel kan ske genom att läsa upp betyg, komplettera sin utbildning eller gå någon av våra arbetsmarknadsutbildningar, säger Greg Golding, arbetsförmedlingschef i Växjö.

Kort om arbetsmarknaden för Kronobergs län, april 2017
Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2016.

  • 8,4 procent var inskrivna som arbetslösa (8,1)* Sammanlagt 7 877 personer (7 500) varav 1 895 inom etablering (1 507).
  • 12,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,5)* Sammanlagt 1 369 personer (1 410) varav 377 inom etablering (245).
  • 3 394 personer var öppet arbetslösa (3 187) varav 1 070 inom etablering (836).
  • 4 483 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 313) varav 825 inom etablering (671).
  • 304 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (375) varav 48 inom etablering (59).
  • 620 personer fick arbete (839) varav 25 inom etablering (26).
  • 31 personer varslades om uppsägning (26).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för maj publiceras 15 juni kl. 8:00

 

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se