Fler korta jobb inom kultur och media, och större krav på bred yrkesprofil

Arbetsförmedlingens progos för arbetsmarknaden inom kultur och media 2011 och 2012 visar att det börjar ljusna. Sysselsättningen väntas öka med 3 000 personer, 3,7 procent, under denna period. Störst blir ökningen inom ord och media, vilket innebär en viss återhämtning efter branschens krisår 2009. Prognosen visar att arbetsgivarna söker personer med flera kompetenser, att allt fler jobb är korta tidsbegränsade och att egenföretagarna ökar.

– Redan i höstas var arbetsgivarna mer optimistiska och det intrycket förstärks i vårens prognos, vilket är positivt, säger Birgitta Johansson, chef för Arbetsförmedlingen Kultur Media.

- Samtidigt ökar kraven för att man ska få arbete och det krävs ofta flera yrkeskompetenser för att få ett jobb och här är ofta kunskap inom den senaste tekniken en konkurrensfördel, fortsätter Birgitta Johansson.

Arbetslösheten minskar 2011

Arbetslösheten (inkl programdeltagare) beräknas minska från drygt 3 000 till mellan 2 500 och 3 000 personer vid årets slut och till mellan 2 000 och 2 500 personer vid slutet av 2012. En del av nedgången beror på att arbetslösa inom kultur och media går till jobb inom andra branscher och yrken. Det totala antalet inskrivna personer vid Arbetsförmedlingen Kultur Media var under 2010 knappt 10 000 personer och minskar till 9 000 vid årets slut och till 8 500 vid slutet av 2012. Det är framför allt personer mellan 25 och 45 år som först får arbete vid en uppgång, men Arbetsförmedlingen tror att konjunkturen även kommer att gynna de mellan 45-64 efter hand.

Svårast har sökande 50-64 år, med funktionsnedsättning eller utlandsfödda att konkurrera om jobben.

- Vi vet att många inom den här grupperna har det extra tufft och när kraven från arbetsgivarna ökar blir det ännu tuffare, säger Birgitta Johansson.

- Samtidigt har vi här oftare möjlighet att gå in med olika stöd, vilket kan underlätta för den enskilde att komma tillbaka i arbetslivet och gör att arbetsgivaren vågra satsa. Den möjligheten ökar nu när konjunkturen vänder uppår, avslutar Birgitta Johansson.


Sammanfattning

 • Trenden med fler blir egenföretagare fortsätter och arbetsgivarna anlitar i högre utsträckning egenföretagare.
 • Arbetsgivarnas krav på bred yrkesprofil ökar.
 • Det finns ett överskott av kvalificerade sökande inom de flesta branscher.
 • Trots att sysselsättningen ökar kommer kompletteringsjobb att vara nödvändiga får många sökande för att klara sin ekonomi.

Ord och media

 • Stora neddragningar har skett – utvecklingen in i ett lugnare skede
 • Jobben öka inom media 2011 efter två år av stora neddragningar, men varaktigheten är kortare och ökningen blir inte så stor räknat i arbetstimmar.
 • Mindre fast personalstyrka och större rörlig flexibel del gäller inom många företag. .
 • För många utbildas inom media och brister i utbildningsinnehåll hos en del utbildningsanordnare.

Bild och form

 • Marknaderna varierar mellan yrken inom bild och form
 • Snabb teknisk utveckling inom illustration och animation – en del arbetssökande saknar teknisk kompetens.
 • Kompletteringsjobben har särskilt stor betydelse inom bild och form – nu större chanser att hitta kompletteringsjobb.
 • Fler kan komma att lämna kulturyrkena för jobb inom andra branscher

Scen och ton

 • Försiktig hållning – osäkerhet kring framtida villkor samt strama budgetar inom teater och musik
 • Fortsatt snäva budgetar och stor osäkerhet kring offentliga anslag.
 • Uppdragen kortare och rekryteringar sker på viss tid.
 • Fortsatt överskott på musikal- och showartister, fler söker jobb utomlands – låg medelålder

Arbetsförmedlingen Kultur Media
Arbetsförmedlingen Kultur är en rikstäckande specialarbetsförmedling inom kulturområdet. Vi finns i hela landet och har arbetsförmedlingskontor på fyra orter, Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå.
Våra branschområden: Scen och ton omfattar yrken som skådespelare, musiker och dansare. Bild och form omfattar yrken som målare/konstnär och formgivare. Ord och media omfattar yrken som journalist och fotograf.
Arbetsförmedlingschefer
Arbetsförmedlingen Kultur Media Öst: Stefan Popovic tel. 010-486 87 40
Arbetsförmedlingen Kultur Media Syd: Mona Mårtensson tel. 010-486 60 66
Arbetsförmedlingen Kultur Media Väst: Kjell-Åke Andersson tel. 010-486 04 41
Arbetsförmedlingen Kultur Media Nord: Anita Eriksson tel. 010-486 0529

För kommentarer: Birgitta Johansson, chef Arbetsförmedlingen Kultur Media
010-486 13 72

För information: Torbjörn Israelsson, prognosmakare 010- 486 46 54 
Benny Gustavsson, verksamhetssamordnare, 010-486 36 04

Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, informatör, 010-486 97 20

 

Dokument & länkar