Arbetsförmedlingen i Norrbotten söker arbetskraft i Valencia

Idag avslutas en stor rekryteringsmässa på Campus vid Universitetet i Valencia. På plats finns Eures-rådgivare från Norrbotten och västsverige tillsammans med kollegor från fem andra Euresländer.

Mässan vänder sig i första hand till ingenjörer och akademiker med inriktning mot mekanik och industri. Bland många utställare finns Volvo som tillsammans med Arbetsförmedlingen söker ingenjörer.

Uppdrag från gruvnäringen
Eures-rådgivaren vid Arbetsförmedlingen i Luleå, Raili Tunnel medverkar på mässan och har uppdrag från gruvnäringen i Malmfälten och från Luleå tekniska universitet att informera om möjligheterna till arbete och studier i Norrbotten.

– Det är konkurrens om arbetskraften. Sverige är ett av fem länder som deltar på mässan, men Arbetsförmedlingens monter har varit välbesökt, meddelar Anna-Karin Palm Olsson, som är Eures-samordnare på Arbetsförmedlingen i Sverige. Vi har träffat ungdomar med mycket  intressanta CV:n och de flesta är väl medvetna om vår goda levnadsstandard och om möjligheterna för båda föräldrarna att arbeta. Dessutom känner man till och lockas av vår vackra natur.

Den här typen av internationella mässor förstärker Arbetsförmedlingens nätverk inom EU, och underlättar möjligheterna att hitta arbetskraft till kvalificerade och många gånger svårtillsatta jobb i Sverige.

- Det finns naturligtvis skillnader mellan spansk och svensk ingenjörsutbildning. I Spanien har man i allmänhet en längre och bredare utbildning. Tack vare det så blir det lätt att jämföra den spanska utbildningen med våra svenska krav, säger Anna-Karin Palm Olsson.

/Bilder på Raili Tunnel från mässan i Valencia bifogas. Foto: Christer Falk/

Kjell Ljung
Presskontakt
Tfn: 010-486 66 11,
mobil 070-648 20 78

 

Prenumerera

Media

Media