Arbetslösheten fortsätter att minska i länet

Antalet arbetslösa fortsätter att minska i Norrbotten. I augusti var 7 830 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det var 175 färre än i augusti i fjol.

Det betyder att arbetslösheten i Norrbotten ligger på 6,3 procent, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med för ett år sedan. I riket är arbetslösheten 7,4 procent, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med i fjol.

Bland inrikes respektive utrikes födda var arbetslösheten i slutet av augusti 4,5 (riket 3,9) respektive 20,9 (riket 22) procent. Det var en minskning av arbetslösheten med 0,3 procent för inrikes födda i Norrbotten jämfört med samma tid i fjol. För de utrikes födda låg arbetslösheten på samma nivå som för ett år sedan.

– Det som verkligen är glädjande är att antalet utrikes födda som fått arbete i etableringen nästan fördubblats. 49 har fått arbete i år jämfört med 25 i fjol, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå Boden. Det är en ökning med nästan 96 procent i Norrbotten, vilket kan jämföras med rikets ökning på 63 procent.

Antalet arbetslösa ungdomar minskar

Också antalet inskrivna arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 fortsätter att minska kraftigt. I slutet av augusti var 1 410 ungdomar inskrivna som arbetslösa, det innebar en relativ arbetslöshet på 9,2 procent i länet (i riket 10,3 procent). Det är omkring 290 färre än vid samma tid förra året, en minskning med 17 procent.

– Vi ser att antalet nyinskrivna arbetslösa minskat med drygt 12 procent och bland ungdomarna är minskningen ungefär 14 procent, säger Daniel Nilsson. De som saknar gymnasial utbildning har ökat med 4 procent totalt, och det som sticker ut är unga utomeuropeiskt födda mäns ökning med 22 procent. Det blir en fortsatt stor utmaning att hitta vägar för att lösa denna grupps arbetslöshetssituation, eftersom flertalet av arbetsgivarna i länet kräver som lägst en fullföljd gymnasial utbildning.

Kraftigt minskat antal varsel om uppsägning

Den lägsta andelen inskrivna arbetslösa finns i Kiruna och Gällivare med 4,2 respektive 4,7 procent. Den högsta arbetslösheten finns i Haparanda och Övertorneå med 11,3 respektive 10,2 procent.

Under augusti varslades 12 personer om uppsägning i Norrbotten. Det var en rejäl minskning jämfört med för ett år sedan då 71 blev varslade.

Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar uppgick till cirka 1 555 (cirka 1 735 för ett år sedan). Några av de mest eftertraktade yrkena på arbetsmarknaden i länet är grundskollärare, undersköterskor, personliga assistenter, kundtjänstpersonal och grundutbildade sjuksköterskor.

Kort om augusti månad 2017, Norrbottens län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2016.)

  • 6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,3).* Sammanlagt 7 829 personer (8 003) varav 1 066 inom etablering (922)
  • 9,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,7)* Sammanlagt 1 407 personer (1 695) varav 222 inom etablering (175)
  • 4 029 personer var öppet arbetslösa (4 164) varav 596 inom etablering (605)
  • 3 800 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 839) varav 470 inom etablering (317)
  • 755 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (849) varav 70 inom etablering (105)
  • 1 124 personer fick arbete (1 224) varav 49 inom etablering (25)
  • 12 personer varslades om uppsägning (71)

                  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

 

 

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

September månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 10 oktober 2017

För kommentarer: Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå/Boden, 010-486 75 55
För information: Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 73 86
Presskontakt: Peter Lundberg, press- och informationsansvarig, 010-488 55 78