Bäst i Sverige – men svårt för vissa grupper

Arbetslösheten fortsätter att minska i Norrbotten – i vissa fall mest i hela Sverige. Men trots detta är arbetslösheten relativt hög och särskilt hög är den inom vissa grupper.          

– Arbetsgivare måste våga satsa på mångfald, säger Göran Nilsson, chef för Arbetsförmedlingen, Marknadsområde Norra Norrland.

Såväl den öppna som den totala arbetslösheten fortsätter att minska i Norrbotten. Den totala arbetslösheten (öppet arbetslösa plus inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program) i länet har minskat med 0,7 procentenheter i maj i år jämfört med 2012. Det är den största andelsmässiga minskningen i hela landet. Totalt för landet har den totala arbetslösheten i stället i genomsnitt ökat. Den totala arbetslösheten låg i maj i Norrbotten på 8,3 procent. Det är marginellt över riksgenomsnittet på 8,1 procent.

Norrbotten är också bäst i Sverige när det gäller minskad arbetslöshet för ungdomar 18-24 år. Minskningen var hela 3,1 procentenheter i Norrbotten under maj. Genomsnittet för landet var en minskning på 0,2 procentenheter.                                                          

Den öppna arbetslösheten i Norrbotten låg 0,5 procentenheter lägre än riksgenomsnittet på 4,0 procent.

Totalt har fler fått arbete

Under maj nyanmäldes 1 625 nya platser till arbetsförmedlingarna i länet. Det var 153 färre än i maj 2012. Men totalt under årets fem första månader har det anmälts nästan 300 fler platser än under samma period i fjol. Den största antalsmässiga ökningen av antalet platser under de fem första månaderna har skett inom vård och omsorg. 2 264 arbetssökande i Norrbotten fick arbete under maj. Det är 170 färre än under maj i fjol. Men även där är det totalt sett en ökning om man jämför årets första fem månader med samma period i fjol. 8 750 (en person kan räknas vid flera tillfällen) fick arbete under de fem första månaderna 2012. I år är det 400 fler.                                                                                                        

Det är 49 färre personer som har varslats om uppsägning i maj i år jämfört med i fjol.

Uppmaning till arbetsgivarna

Men trots de glädjande siffrorna finns det orosmoln. Enligt marknadsområdeschefen Göran Nilsson minskar inte arbetslösheten så snabbt som den borde med tanke på den stora efterfrågan på arbetskraft.                                                                                        

– De grupper som står längst från arbetsmarknaden har fortsatt stora problem. Det är ungdomar utan gymnasieutbildning, funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga och utrikesfödda, i synnerhet med utomeuropeisk härkomst, som inte ges möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Det här är ett samhällsproblem som vi måste ta krafttag för att lösa, säger han.                                                                                            

Göran Nilsson menar att det är viktigt att arbetsgivare förstår att de här människorna är en tillgång och en resurs – särskilt när konkurrensen om arbetskraften hårdnar i generationsväxlingens spår.                                                                                                        

– Våga tänka mångfald och våga ge de här arbetssökande chansen. De arbetsgivare som gör det är framtidens vinnare, säger han.

Kort om maj 2013
Siffror inom parentes är motsvarande nivå för ett år sedan.

  • 2 264 personer fick arbete (2 433)
  • 1 625 lediga jobb anmäldes (1 778)
  • 10 235 personer, 16 - 64 år, var inskrivna och i program (10 985)
  • 2 624 ungdomar, 18 - 24 år, var inskrivna och i program (2 743)
  • 612 anmälde sig som arbetslösa (647)
  • 96 varslades om uppsägning (145)
    5 883 arbetssökande fanns i program med aktivitetsstöd (6 276)
  • 4,1 procent av ungdomarna mellan 18 och 24 år var öppet arbetslösa (5,1)